gif Company 930x140 ee

 

25.10.2018 Neljapäev

Riigikogu ratifitseeris Balti riikide abi ja koostöö kokkuleppe

Riigikogu kiitis heaks seaduse, millega ratifitseeritakse kolme Balti riigi valitsuste hädaolukordade ennetamise, nendeks valmisoleku ja neile reageerimise alase vastastikuse abi ja koostöö kokkulepe.

Kokkuleppe ratifitseerimise poolt hääletas 68, erapooletuks jäi kaks riigikogu liiget.

 Kokkuleppele kirjutasid möödunud aasta novembris Vilniuses alla Andres Anvelt, Eimutis Misiūnas ja Rihards Kozlovskis, edastas riigikogu pressiesindaja.

Kokkulepe aitab tihendada kolme Balti riigi koostööd päästevaldkonnas elanikkonna kaitsel ja kriisireguleerimisel. Seni on hädaolukordades koostöö ja vastastikuse abi andmise lepingud sõlmitud Eesti ja Läti ning Leedu ja Läti vahel, kuid ei ole olnud lepingut, mis hõlmaks kõiki kolme Balti riiki.

Kokkulepet ei kohaldata merevetes toimuvate õnnetuste korral.

Kokkuleppega kehtestatakse üldine kord, mille alusel saavad kolm Balti riiki korraldada päästevaldkonnas koostööd hädaolukordades. Abi saamiseks tuleb taotleval poolel esitada kontaktpunktile abitaotlus, kuhu märgitakse soovitava abi ulatus ja laad. See, kellelt abi taotletakse, otsustab viivitamata, kas tal on võimalik abi pakkuda.

Enamasti kannab abistav pool abi andmisel tekkivad kulud ise. Sõltuvalt sündmusest ja abi andmise iseloomust võivad pädevad asutused otsustada, et hüvitatakse näiteks varustuse kasutamise kulud, arstiabi maksumus ja kindlustuskulud. Samuti jagunevad õhusõiduki kasutamisega seotud kulud abistava ja abi taotleva poole vahel võrdselt. Kokkuleppe järgi tegutseb abistava poole personal kooskõlas abistava riigi õigusega.

Riigikogu võttis vastu veel viis seadust.

Avaliku teabe seaduse muutmise seadus võtab üle EL-i avaliku sektori asutuste veebilehtede ja mobiilirakenduste ligipääsetavuse direktiivi, mille eesmärk on muuta inimeste, sealhulgas puudega inimeste jaoks avaliku sektori asutuste veebilehed, e-teenused ja mobiilirakendused paremini tajutavaks, mõistetavaks ja töökindlaks.

Seaduse järgi peavad riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuse, avalik-õiguslik juriidilise isiku ja teabevaldajaks oleva eraõigusliku juriidilise või füüsilise isiku veebilehed ja mobiilirakendused vastama tehnilistele ligipääsetavuse nõuetele, mis võimaldavad erivajadustega inimestel mugavalt veebilehtede sisu tarbida.

Erandina ei rakendata ligipääsetavuse nõudeid meediateenust osutavale teabevaldajale, näiteks ERR-ile, samuti koolidele ja koolieelsetele lasteasutustele, välja arvatud üldinfo, sealhulgas vastuvõtuinfo, asukoha ja kontaktandmete avaldamisel.

Seaduse vastuvõtmise poolt hääletas 68 ja vastu kaheksa saadikut, seadus jõustub 1. detsembril.

Tarbijakaitseseaduse muutmise seadus rakendab Eesti õiguses niinimetatud geobloki määruse. Seaduse vastuvõtmise poolt hääletas 72 ja vastu kaheksa saadikut.

Riigi Teataja seaduse muutmise seadus vabastab ministeeriumid kohustusest koostada Riigi Teatajas avaldatavate ministri määruste terviktekste. Ülesanne antakse Riigi Teataja väljaandjale, kelleks on justiitsministeeriumi Riigi Teataja talitus.

Seaduse vastuvõtmise poolt hääletas 73 ja vastu kaheksa saadikut.

Piiriülese õhusaaste kauglevi 1979. aasta konventsiooni hapestumise, eutrofeerumise ja troposfääriosooni vähendamise protokolliga ühinemise ja protokolli 2012. aasta muudatuste heakskiitmise seaduse kohaselt soovib Eesti ühineda piiriülese õhusaaste kauglevi 1979. aasta konventsiooni hapestumise, eutrofeerumise ja troposfääriosooni vähendamise protokolliga, mida tuntakse Göteborgi protokolli nime all, ja kiita heaks protokolli 2012. aasta muudatused.

Seaduse vastuvõtmise poolt hääletas 65 saadikut.

Ka lõpetas riigikogu Eesti ja Poola vahelise investeeringute vastastikuse soodustamise ja kaitse lepingu muutmise ja lõpetamise kokkuleppe.

Seaduse vastuvõtmise poolt hääletas 73 saadikut.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes