25.01.2022 Teisipäev

Tegevuslubade andmist pidurdanud RAB kaotas kohtuvaidluse

Tallinna halduskohus rahuldas täna kaheksa firma ühiskaebuse ning kohustas rahapesu andmebürood (RAB) tegema kanded virtuaalvääringu teenuse pakkumise tegevuslubade kohta majandustegevuse registrisse.

Kohus mõistis rahapesu andmebüroolt firmade kasuks välja menetluskulu 1620 eurot.
Kohus mõistis rahapesu andmebüroolt firmade kasuks välja menetluskulu 1620 eurot. Foto: wallpapertip

RAB peab tegema kanded mullu 30. aprillil esitatud taotluste alusel CoinGrove OÜ, CoinJet OÜ, Cryptodash OÜ, Cryptolux OÜ, OÜ TechToken, Spacetoken OÜ, Tokencube OÜ ja Tokendrive OÜ kohta.

Firmad esitasid mullu 30. aprillil rahapesu andmebüroole taotlused virtuaalvääringu teenuse tegevuslubade saamiseks. RAB võttis taotlused samal päeval menetlusse, kuid pikendas sama aasta 25. juunil menetlustähtaega kuni 20. augustini ning seejärel veel korduvalt.

Mullu septembris esitasid firmad halduskohtule kaebuse taotlustega kohustada RAB-i väljastama neile vaikimisi tegevusload virtuaalvääringu teenuste osutamiseks ning tegema neile virtuaalvääringu teenuste tegevuslubade kohta sissekanded majandustegevuse registrisse.

Kohtu hinnangul on rahapesu andmebüroo seisukoht, et rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse menetluste puhul ei saa ühelgi juhul lugeda tegevusluba antuks vaikimisi, alusetu.

Kohus ei nõustunud RAB-iga, et virtuaalvääringu teenuse puhul vaikimisi tegevusloa andmist takistaks asjaolu, et sel juhul muutuvad loamenetluses kohustuslikud kontrollieseme asjaolud sisutuks.

Kohus rõhutas, et senisega võrreldes pikema menetlustähtaja andmise põhjenduseks oli just asjaolu, et RAB jõuaks sisulise kontrolli läbi viia. Kui kuni 9. märtsini 2020 kehtinud redaktsioonis nägi rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 71 loamenetluseks ette 30 tööpäeva, taotluse esitamise päevast arvates, siis kuni 120-päevase menetluse võimaldamise tingis asjaolu, et loamenetluse kontrolliesemesse lisandusid võrreldes senise formaalse kontrolliga sisulisemad kontrolliesemed, sealhulgas korrektse ärialase maine kontroll.

Seega rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse §-s 71 sätestatud maksimaalset tähtaega - 120 päeva on seadusandja sisulise kontrolli läbiviimiseks piisavaks pidanud ning millelgi ei põhine RAB-i arusaam sellest, et virtuaalvääringu teenuse puhul 120 päeva piir sisulise kontrolli läbiviimiseks ei kehti.

Pelgalt asjaolu, et RAB ei ole jõudnud menetlustähtaja ega pikendatud tähtaja jooksul kõiki asjaolusid kontrollida, ja abstraktne väide, et isikuid on vaja veel uurida, ei ole majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses sätestatust kõrvalekaldumise aluseks,

märkis kohus.

Kohus nõustus RAB-iga, et kuritegude ennetamine ning Eesti rahandussüsteemi ja majandusruumi kasutamise tõkestamine rahapesuks ja terrorismi rahastamiseks on oluline avalik huvi. Samas leidis kohus, et sellise põhjendusega võiks keelduda kõigile tegevuslubade andmisest, sest sisuliselt on iga virtuaalvääringu teenuse pakkuja potentsiaalne oht.

Kohus nentis, et asjas jäi selgusetuks, miks ei olnud ettenähtud aeg sisulise kontrolli läbiviimiseks piisav. "Kuna kõigi kaheksa kaebaja puhul oli kontrollitav füüsiline isik sama, siis seda enam oleks RAB pidanud kohtu hinnangul suutma asjaolud välja selgitada 120 päeva jooksul," märkis kohus.

RAB on kohtu hinnangul alates mullu 31. augustist õigusvastaselt viivitanud kaebajate tegevuslubade vaikimisi antuks lugemise ning majandustegevuse registrisse kannete tegemisega. Kohus kohustas rahapesu andmebürood tegema esialgse õiguskaitse korras need kanded ära juba kohtumenetluse ajal.

Kohus märkis ka, et kui pärast vaikimisi lubade andmist selgub, et ettevõtja ei vasta kehtivatele tegevusloa andmise tingimustele, siis on võimalik algatada tegevusloa kehtetuks tunnistamise menetlus.

Kohus mõistis rahapesu andmebüroolt firmade kasuks välja menetluskulu 1620 eurot. 

RAB-il on võimalik kohtuotsus vaidlustada hiljemalt 25. veebruaril Tallinna ringkonnakohtus. 

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Saada vihje

Hea lugeja, meie eesmärk on teha just sellist ajakirja, nagu sulle meeldib. Pane kirja soovitud teemad ning dokumendivormid, mida tahaksid siit leida. Tehkem koostööd!