13.12.2023 Kolmapäev

Virtuaalvääringu teenuse pakkujatele kehtestati uued nõuded

Vastavalt rahandusministri määrusele on Eestis tegutsevad virtuaalvääringu teenuse pakkujad kohustatud edastama Eesti Pangale ja Rahapesu Andmebüroole regulaarselt andmeid oma tegevuse, hoolsusmeetmete, osutatud teenuste ning varade ja kohustuste kohta alatest 1. jaanuarist 2024.

Eesti Pank avab tuleva aasta alguses andmekogumisportaali, mille kaudu tuleb aruandeid esitada hiljemalt 20. kuupäeval peale kvartali lõppu.
Eesti Pank avab tuleva aasta alguses andmekogumisportaali, mille kaudu tuleb aruandeid esitada hiljemalt 20. kuupäeval peale kvartali lõppu. Foto: freepik

Regulaarne aruandlus võimaldab hoida Rahapesu Andmebürool sektori riskipilti ajakohasena ning kiiremini reageerida ohtudele nende ilmnemisel ja operatiivsemalt võtta kasutusele riske maandavaid meetmeid,

selgitas rahandusministeeriumi rahandusteabe poliitika osakonna juhataja Rainer Osanik.

Eesti Pank avab tuleva aasta alguses andmekogumisportaali, mille kaudu tuleb aruandeid esitada hiljemalt 20. kuupäeval peale kvartali lõppu....


Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

right banner 2024 est konference
430824810 430800019636154 7356040320163199917 n255