TRK 1140x140 ee gif
21.01.2014 Teisipäev

Riigikohtu otsus aitab MTA-l seadust tõlgendada

Riigikohtu otsus aitab MTA-l seadust tõlgendada
Riigikohtu otsus aitab MTA-l seadust tõlgendada PM

Riigikohtu otsus, millega tühistati süüdimõistvad otsused Facio Ehitus OÜ ja OÜ Räga vastu, toob Maksu- ja Tolliameti (MTA) hinnangul selgust seaduse tõlgendamisse, tulevikus sarnaste juhtumite vältimine on juba Riigikogu teha.

"Riigikohus viitab oma otsuses, et seadus võimaldab praegu juriidilise isiku jagunemise, ühinemise või likvideerimise abil vältida selle isiku karistamist või siis muuta karistamine ebatõhusaks põhjusel, et süüteo toime pannud juriidilise isiku majanduslik identiteet on karistamise hetkeks üle läinud mõnele teisele juriidilisele isikule," rääkis ameti peadirektori asetäitja Egon Veermäe BNS-ile.

Veermäe sõnul toob Riigikohtu selgust kehtivate sätete tõlgendamisel. "Seda, kas kehtiv seadus vajab täpsustamist, on seaduselooja pädevuses otsustada," nentis ta.

"Oluline on märkida, et Riigikohtus ei olnud vaidluse all see, kas kuritegu oli toime pandud, ka ei ilmne otsusest ühtegi etteheidet uurimiskvaliteedile," lisas Veermäe.

Riigikohus tühistas eilse otsusega madalamate kohtuastmete otsused, millega Facio Ehitus OÜ ja OÜ Räga mõisteti süüdi maksukuritegudes, mõistis Facio Ehituse maksukuriteos õigeks, sest tegemist ei ole sama õigussubjektiga mis Facio Ehitus AS, ja lõpetas OÜ Räga kriminaalmenetluse, sest ettevõte on likvideeritud.

2012. aastal alguse saanud kohtusaaga tekkis siis, kui maksuametiga vaidlust pidanud Facio Ehitus AS jagati AS-i Räga ja uue registrinumbriga Facio Ehituse OÜ vahel, viimasele läksid üle kõik varad, seadmed, masinad ja töötajad.

Toetajad

Suno 365 logo 10  

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes