17.05.2016 Teisipäev

Riigi antav õigusabi muutub kättesaadavamaks

Kavandatava õigusabireformi tulemusena hakkavad inimesed saama regioonides reaalset õigusnõu näiteks juriidiliste dokumentide koostamiseks õigusvaidlustes
Kavandatava õigusabireformi tulemusena hakkavad inimesed saama regioonides reaalset õigusnõu näiteks juriidiliste dokumentide koostamiseks õigusvaidlustes PM

Justiitsministeerium saatis huvirühmadele tutvumiseks riigi õigusabi reformimise väljatöötamiskavatsuse, millega laiendatakse riigi antava õigusabi saamise võimalusi.

„Probleem on selles, et suur hulk inimesi ei suuda hankida vajaduse korral kvaliteetset õigusabi. Kui inimesed ei tea juriidilises mõttes oma õigusi, ei saa nad neid teostada ka paljudes muudes valdkondades, nagu näiteks sotsiaalelu küsimustes,“ ütles justiitsminister Urmas Reinsalu pressiteate vahendusel.

Justiitsministeeriumi eesmärk on laiendada inimeste juurdepääsuvõimalusi kvalifitseeritud õigusabile. „Selleks kavatseme anda inimesele aastas näiteks teatava arvu tunde tasuta õigusabi. Samuti kaalume edasi arendada tänast esmatasandi õigusnõustamise süsteemi, kus justiitsministeerium ise korraldab vastavat õigusabi selleks väljakuulutavate konkursside kaudu,“ selgitas minister.

Näiteks saab Reinsalu sõnul selleks suurendada oluliselt vastava süsteemi eelarvet ning laiendada võimalike teenusepakkujate ringi seaduses sätestatud piirangute väljavõtmisega.

Muudatuste tulemusena hakkavad inimesed saama regioonides reaalset õigusnõu näiteks juriidiliste dokumentide koostamiseks õigusvaidlustes. Õigusnõu andmine laieneb ka madalama sissetulekuga inimestele, seni pakuti seda vaid sügavas vaesuses olevatele inimestele, teatas justiitsministeerium.

Laiendatakse riigi finantseeritava õigusabi andmise võimalusi. Kui inimese küsimus on õiguslikku laadi, siis antakse inimesele tasuta esmatasandi õigusnõustamist teatava tundide arvu ulatuses. Kui õiguslik küsimus on keerukam ning õigusnõustamiseks läheks vaja rohkem aega kui seda tasuta võimaldatakse, siis edaspidi antakse seda talle omaosaluse tasumise korral, mis näiteks 3–5 tunni pikkuse õigusnõu andmise korral tuleks inimesel tasuda 90 eurot.

„Seejuures on oluline, et kui üldiselt laiendame madalama sissetulekuga inimeste võimalusi õigusnõu saamiseks tsiviil- ja haldusasjade lahendamiseks kohtutes, siis kurjategijatele antava tasuta õigusnõu andmist hakkame piirama,“ rääkis justiitsminister.

Esmatasandi õigusnõustamine sisaldab konsultatsiooni või isiku suunamist vajaliku institutsiooni poole, õigusdokumentide ja arvamuste koostamist, isiku esindamist ning veebipõhist nõustamist.

Toetajad

Suno 365 logo 10 Uku tarkvara

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes