01.06.2018 Reede

Ravimite hulgimüüja: praegune ravimiseadus ei taga patsientide huve

Ravimite jae- ja hulgimüüja Tamro Balticsi juhi hinnangul ei taga praegune ravimiseadus patsientide huve.

"Riigikohtu otsus tõlgendada apteegi kolimist ühelt aadressilt teisele uue apteegi asutamisena, tuleneb sellele samale ülepeakaela ja mõjuanalüüsita valminud ravimiseaduse muudatusele, mis on viinud kogu ravimimüügi süsteemi Eestis kriisi servale," ütles ettevõtte juht Leon Jankelevitsh pressiteate vahendusel. "Kohus peab lähtuma seadusest ning kuna meil on selline seadus, siis on ka kohtule mänguruum ette antud."

"Me oleme aastaid kannatlikult rääkinud, et seadus, mis lõhub toimiva ravimimüügi süsteemi ja võtab senistelt omanikelt apteegid käest ära, ei täida kuskilt otsast neid eesmärke, mida selle sama seaduse eelnõu seletuskirjas lubati," lisas ta.

Nii näiteks deklareeris Jankelevitshi sõnul ravimiseaduse muutmise eelnõu seletuskiri, et muudatuse üks eesmärke on suurendada konkurentsi ja tagada ravimite kättesaadavus vähese nõudlusega piirkondades. "Ometi oleme me sellise eesmärgiga loodud seadust rakendades jõudnud täna olukorda, kus näiteks Türile apteegi tegemine, mis selgelt suurendas konkurentsi ja parandas ravimite kättesaadavust, osutus keelatud tegevuseks," märkis ta.

"Riigikohus viitas Türile apteegi kolimist hukka mõistes ka rahva tervise kaitse vajadusele, sest sellist argumentatsiooni kasutab ravimiseaduse seletuskiri. Kuidas Türile apteegi tegemine rahva tervist kahjustab, jääb täielikuks mõistatuseks," lisas ta.

Riigikohtusse pöördusid OÜ Türi Apteek ja OÜ Folia Apteek ning OÜ Tamsalu Uus Apteek, et vaidlustada ravimiameti otsus lubada üldapteegi asutamist Türil ja uue haruapteegi asutamist Tamsalus. Riigikohtu halduskolleegium rahuldas 29. mail kaebused ning tühistas Tartu halduskohtu ning Tartu ringkonnakohtu otsused. Tartu halduskohus ja Tartu ringkonnakohus jätsid kaebused rahuldamata.

2014. ja 2015. aastal jõustusid ravimiseaduses integratsiooni- ja omandipiirangud, mis näevad 2020. aastaks ülemineku niinimetatud proviisorapteekide süsteemile. Praegu vältaval üleminekuajal on piirangutele mittevastavatel ettevõtjatel keelatud uusi apteeke avada.Ravimiseaduse muutmisel kehtestatud rakendussätted lubavad kuni 2020. aastani tegevust jätkata üksnes senistes apteekides.

Halduskolleegium kontrollis ravimiseaduse muudatuse põhiseaduspärasust asjassepuutuvas osas ehk uute apteekide avamise keelu ulatuses. See keeld riivab küll ettevõtlusvabadust ja võrdsuse põhimõtet, kuid on mõõduka piiranguna õigustatud ülekaaluka avaliku huviga, see on rahvatervise kaitsega. Apteegituru korraldamisel kasutatavate vahendite valikul on seadusandjal ulatuslik otsustusruum. Kolleegiumi hinnangul on piirangud õigusselged ning puudub vastuolu põhiseaduse ja Euroopa Liidu õigusega.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes