TRK 1140x140 ee gif
09.09.2013 Esmaspäev

Perede huvi tasuta juriidilise nõu järele on suur

Perede huvi tasuta juriidilise nõu järele on suur
Perede huvi tasuta juriidilise nõu järele on suur PM

Lastega peredele suunatud tasuta juriidilise nõustamise projekt on osutunud äärmiselt menukaks ning näiteks Viljandis toimunud juristide vastuvõtul olid kõik ajad aegsasti täis broneeritud.

Advokatuuri kantsleri Kristel Voltenbergi sõnul olid juristid möödunud nädala kolmapäeval projekti raames esmakordselt Viljandis ning nõustamisel olid hõivatud kõik välja pakutud ajad ehk igal täistunnil oli kohal uus nõustatav. "Kõik registreerunud tulid kohale ning said ka reaalselt nõustatud. Kolmapäevase nõustamise ajaks olid täis registreeritud ka kõik järgmise ehk 18. septembri nõustamise ajad. Niisiis praegu toimub registreerimine juba oktoobri aegadele," rääkis Voltenberg BNS-ile.

Tema sõnul tunti Päikesekillu Perekeskuselt saadud info kohaselt huvi juriidilise nõu vastu ka isikute poolt ja küsimustes, kes ja mis ei kuulu selle programmi raamesse. "Seega võib öelda, et tasuta nõustamise vastu on ilmselgelt Viljandis ja ilmselt ka mujal Eestis suhteliselt suur huvi," ütles Voltenberg, lisades, et tasuta nõustamised on mõeldud eeskätt neile, sealhulgas lastega peredele, kes oma majandusliku seisundi tõttu ei ole suutelised nõu ja abi otsima tasu eest.

Nõustamised algasid advokatuuri ja Lastekaitse Liidu koostöös juba 2010. aasta 1. juunil Tallinnas. Praegu toimuvad nõustamised igal kolmapäeval Tallinnas Lastekaitse Liidu ruumides Endla tänaval ning igal kolmapäeval nõustatakse kolme kuni viit abivajajat. Igale nõustatavale arvestatakse 45-60 minutit. "Mõnede küsimuste puhul läheb aega vähem ning siis registreeritakse ka rohkem nõustatavaid ehk et igale nõustamispäevale eelneb eelregistreerimine Lastekaitse Liidu poolt, lühike sisukirjeldus, mille alusel advokaat juba üldjoontes teab nõustamispäeva fookust ja küsimusi, samuti märgitakse ära, kas nõustamine toimuks soovitavalt eesti või muus keeles," selgitas Voltenberg.

Nõustamisaja sisse mahub vajalikel juhtudel ka riigi õigusabi taotlemise võimaluste tutvustamine ja abi selles osas.

Samuti toimuvad nõustamised Skype´i teel Hiiumaa elanikele. "Skype´i projekti on mõttes laiendada ka teistesse piirkondadesse. Hetkel mõtleme koos Lastekaitse Liiduga Sillamäe peale, kus on väga tugev kohalik lastekaitse liidu organisatsioon, kes võiks olla partneriks," ütles Voltenberg, lisades, et nõustamised toimuvad ka Viljandis.

Projekti algusajast on nõustatud üle 500 abivajaja, kusjuures aastatel 2010-2011 toimusid nõustamised ka Pärnus ja Tartus. Juristidele esitatavad peamised küsimused puudutavad hooldusõigust, elatist, laste ja vanemate vahelisi suhteid, õigusi ja kohustusi, samuti vanavanemate õigusi. Küsitakse ka lasteaedade ja koolidega seonduvat.

"On ka klassikalisi abielulahutamise asju, kuid antud projekti raames abi saamiseks peab küsimus sisaldama ka lastesse puutuvat, kus advokaadid saavad tegelikkuses ka nõu ja abi anda. Meie projekti pealkiri „Hea nõu lastega peredele“ annab juba ise selge viite, kus on projekti fookus," lisas Voltenberg.

Toetajad

Suno 365 logo 10  

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes