Korteriuhistu 930x140 ee gif

 

28.07.2017 Reede

Kaubanduskoda soovib endiselt selgust sotsiaalmaksu langetamise tühistamise õiguspärasuse kohta

Mait Palts: kas riigivastutuse seadus välistab kahju hüvitamise võimaluse juhul, kui seadusandja ise seadust rikub ja tekitab sellega kahju?
Mait Palts: kas riigivastutuse seadus välistab kahju hüvitamise võimaluse juhul, kui seadusandja ise seadust rikub ja tekitab sellega kahju? Postimees
Juunis otsustas Tallinna halduskohus, et ei rahulda kaubandus-tööstuskoja kaebust sotsiaalmaksumäära langetamise tühistamise õigusvastasuse osas. Kaubanduskoja hinnangul ei olnud halduskohtu otsus siiski piisav tõestamaks, kas maksukorralduse seaduses olev kuue kuu reegel maksumuudatuste puhul üldse kehtib. Seetõttu vaidlustas koda otsuse ringkonnakohtus.

Kaubanduskoja peadirektor Mait Palts ütles peale halduskohtu otsuse laekumist, et lisaks algsele küsimusele, kas kuue kuu reegel üldse kehtib või mitte, on nüüd kerkinud veel üks väga põhimõtteline küsimus. Ehk kas juhul, kui seadusandja ise seadust rikub ja tekitab sellega kahju, on kahju kannatanul üldse võimalik tekkinud kahju hüvitamist nõuda või tuleb möönda, et seadusandja võib endale reeglid kehtestada ja sama lihtsalt neist ka mööda vaadata. Kui riigivastutuse seadus sellisel juhul kahju hüvitamise võimaluse välistab, tekib küsimus selle seaduse põhiseaduspärasuses, selgitas Palts.

Riik otsustas juba 2015. aastal langetada 2017. aasta algusest sotsiaalmaksumäära 0,5 protsendi võrra ehk 33 protsendilt 32,5 protsendile. Riigikogu aga tühistas selle otsuse vähem kui kaks nädalat enne selle jõustumist. Kaubanduskoja hinnangul oli tegemist õiguskindluse ja õiguspärase ootuse põhimõtte ning maksukorralduse seaduses sätestatud reegli rikkumisega, mille  järgi peab maksumuudatuste vastuvõtmise ja jõustumise vahele jääma minimaalselt kuus kuud. Praegusel juhul oli selleks perioodiks vaid kolmteist päeva.

Kaubanduskojal, nagu ka kõikidel teistel maksukohustuslastel, oli õigustatud ootus, et 2017. aasta 1. jaanuarist tuleb sotsiaalmaksu tasuda 32,5 protsenti töötaja palgast. Kohtusse pöördumise põhjus oli põhimõtteline, millega koda soovis saada selgust, kas maksukorralduse seaduses olev kuue kuu reegli eiramine oli riigi poolt õigustatud või millistel tingimustel vastav säte üldse kehtib või millal mitte.

Toetajad

Suno 365 logo 10  

gif Company 930x140 ee

 

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes