28.09.2021 Teisipäev

Kaheksa krüptofirmat pöördusid riigi vastu kohtusse

Kaheksa virtuaalvääringu teenuste osutajat on riigi vastu hagi esitanud, sest nende hinnangul kasutab rahandusministeeriumi haldusalasse kuuluva Rahapesu Andmebüroo (RAB) tegevuslubade väljastamisel venitamistaktikat. 

Kaheksa virtuaalvääringu teenuste osutajat on riigi vastu hagi esitanud.
Kaheksa virtuaalvääringu teenuste osutajat on riigi vastu hagi esitanud. Foto: pixabay

Krüptoettevõtteid esindava advokaadibüroo FORT advokaat Tõnis Loorits ütles pressiteates, et rahandusministeeriumi haldusalas tegutsevale Rahapesu Andmebüroole tuleneb seadusest kohustus viia loamenetlused resultatiivse lõpuni hiljemalt 120 päeva jooksul.

See tähendab, et selleks tähtajaks peab läbi põhjendatud menetlustoimingute olema selge, kas taotluse esitanud ettevõte vastab seaduses sätestatud nõuetele või mitte. Seetõttu puudub tema sõnul mistahes õiguslik alus menetluste ajutiseks peatamiseks. 

Loorits rõhutas, et Rahapesu Andmebürool on üksnes seaduse rakendaja, mitte uute reeglite looja. Advokaat selgitas, et kui kehtiv seadus näeb ette teenuste osutajatele õigused ja Rahapesu Andmebüroole nendest õigustest tulenevad kohustused, siis tuleb neid kohustusi täita. 

"Selline tegevus läheb täielikult vastuollu õigusriigi kõige fundamentaalsemate põhimõtetega, kus seaduse mõte on piiritleda ka riigivõimu teostajat enda ülesannete täitmisel, et kaitsta meid kõiki riigi omavoli eest. Seadus kaotab oma täieliku mõtte, kui juurdub halduspraktika, kus seaduse järgimine muutub riigivõimu esindajate jaoks pelgalt soovituslikuks," märkis Loorits.

MTÜ Eesti Krüptoraha Liidu juhatuse esimees Raido Saar lisas, et viimasel ajal on hakanud Eesti riigiametites levima suhtumine, et iga vahend on hea, mis teenib laiemat poliitilist eesmärki.

Teisisõnu mängivad riigiasutused JOKK-skeemi piiril, tõlgendades seadust endale meelepäraselt, et vältida sisuliste vastuste või menetlustoimingute lahenduseni viimist. Kui seadus üldse tõlgendusruumi ei jäta, siis lihtsalt eiratakse enda kohustusi. Selline "mängimine" aga määrib riigi mainet ja ei ole õigusriigile kohane,

väitis Saar.

Tema sõnul on kahetsusväärne näha, kuidas isegi kehtivas tegevusloas muudatuse tegemist, mis on seadusega pandud kohustus, ei saa menetletud enne tähtaja kukkumist või vahel isegi mitu kuud hiljem.

"Rahapesu Andmebüroo peaks eelkõige ise pidama kinni seadustes ettenähtud tähtaegadest ja heast menetlustavast ning suhtlema kontakti otsivate ettevõtetega heas usus. Vähemtähtis ei ole ka riigi õiguskindluse kuvand Eestist väljapoole. Ilma selleta kaovad investeeringud, sest kaalul on riigi usaldusväärsus," ütles krüptoraha ettevõtteid ühendava liidu juhatuse esimees.

Loorits sõnas, et kui riik on asunud seadusest mööda minema, ei jäägi turuosalistele muid võimalusi kui enda õiguste kaitseks kohtusse minna. "Tänaseks on pöördunud, ja ilmselt pöördub tulevikus veel, kohtusse hulk tegevusloa esmataotlejad, kelle õiguste riive on hetkel kõige vahetum. Edasised tegevused valdkonna ümberreguleerimisel puudutavad aga ilmselt juba oluliselt laiemat isikute ringi," lausus advokaat.

Kehtivaid tegevusloa omajaid on üle 400 ning Looritsa sõnul eksisteerib suur tõenäosus, et valdav enamik neist on lõpuks sunnitud samuti pöörduma riigi tegevuse vastu kohtusse. 

Rahandusministeerium saatis 24. septembril kooskõlastusele virtuaalvääringu teenuse pakkumist karmistava eelnõu, mille eesmärk on anda finantskuritegevuse riskide maandamiseks Eesti virtuaalvääringute teenuse tegevusluba vaid neile, kellel on kavas Eestis tegutsema asuda.

Samuti soovitakse täpsustada tegevusloa andmisest keeldumise aluseid ja lõpetada anonüümsed virtuaalvääringutega tehtavad tehingud.

Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannuse sõnul on senised regulatsioonid võimaldanud Eesti tegevusluba taotleda teenuse pakkujatel, kes Eestis ei tegutse, kellel puudub Eestiga seos ja kelle üle järelevalve tegemine, ka näiteks tegelike kasusaajate tuvastamine, pole võimalik. Nendega kaasnevad riskid kanduvad ministri sõnul üle Eesti majanduskeskkonnale.

"Seetõttu plaanime hakata selle sektori teenusepakkujaid reguleerima sarnasemalt teiste finantsvaldkonnas tegutsevate ettevõtetega. Eesti digitaalne edulugu ning uuendusmeelsus peab teenima head ja ausat ärikeskkonda," rõhutas rahandusminister.

Muudatusettepanekutega tõhustuvad ka Rahapesu Andmebüroo võimalused virtuaalvääringute teenuse lubade andmisel ning järelevalve korraldamisel ning sätestatakse rahvusvahelisele standardile (FATF) vastavad nõuded virtuaalvääringu teenuse pakkujatele.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Saada vihje

Hea lugeja, meie eesmärk on teha just sellist ajakirja, nagu sulle meeldib. Pane kirja soovitud teemad ning dokumendivormid, mida tahaksid siit leida. Tehkem koostööd!