Õigus

Mullu jõustus Eestis üheksa rahapesu kohtuotsust, millega mõisteti süüdi 12 füüsilist isikut ja üks juriidiline isik.

Neljapäev, 07 Mai 2020 08:40

Juhatuse liikme tagasikutsumine kohtu kaudu

Riigikohtu lahendite ülevaates käsitleme muu hulgas juhatuse liikme vastutust äriühingule kahju tekitamise eest, korteriomaniku nõuet korteriühistu vastu, juhatuse liikme hoolsuskohustust ja tema tagasikutsumist kohtu kaudu.

Riigikohtu kriminaalkolleegium asus tänases lahendis seisukohale, et pärast kriminaalmenetluse lõppu saab avaliku teabe seaduse, isikuandmete kaitse seaduse või arhiiviseaduse alusel taotleda juurdepääsu kriminaalasja kohtutoimikule ka juhul, kui kriminaalasja arutati kinnisel kohtuistungil.

Pühapäev, 15 Märts 2020 20:48

Eriolukord ei peata kohtute tööd

Kohtud annavad teada, et esmaspäevale planeeritud istungid toimuvad, kui ei ole teada antud teisiti – eriolukord ei anna alust õigusemõistmist peatada ega jätta kohtusse ilmumata sellest teavitamata. Kui menetlusosalised on haiged või neil on kahtlus, et nad on viirusekandjaga kokku puutunud, tuleb sellest kohtule koheselt teada anda.

Ühte kindlat soovitust kummagi menetluse eelistamiseks anda ei saa.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes