860x100 kriisi paasterongad
Õigus
Pühapäev, 15 Märts 2020 20:48

Eriolukord ei peata kohtute tööd

Kohtud annavad teada, et esmaspäevale planeeritud istungid toimuvad, kui ei ole teada antud teisiti – eriolukord ei anna alust õigusemõistmist peatada ega jätta kohtusse ilmumata sellest teavitamata. Kui menetlusosalised on haiged või neil on kahtlus, et nad on viirusekandjaga kokku puutunud, tuleb sellest kohtule koheselt teada anda.

Ühte kindlat soovitust kummagi menetluse eelistamiseks anda ei saa.

Riigikohtu tsiviilkolleegium selgitas, et kui vanem ei täida vabatahtlikult kohtulahendit lapsega suhtlemise korra kohta ning seejärel ebaõnnestub ka lepitusmenetlus, tuleb kohtul teha lahend, mis on sundtäitetav. Kuna lepitusmenetluse ebaõnnestumise määruse alusel saab algatada täitemenetluse, tuleb selles määruses märkida, kas lisaks sunniraha määramisele on kohtutäituril lubatud suhtluskorra täitmiseks ka jõudu kasutada.
Advokaadibüroo TRINITI esindas ajakirjanik Katrin Lusti vaidluses kiropraktiku Allan Oologa seoses “Kuuuurija” saatega Allan Gary Oolo tegemistest.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Vebinar ee 300x500 maire otsus 3 gif

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes