TRK 1140x140 ee gif
30.07.2013 Teisipäev

Juristid pakuvad Pärnus tasuta õigusabi

Juristid pakuvad Pärnus tasuta õigusabi
Juristid pakuvad Pärnus tasuta õigusabi PM

Tasuta õigusabi projekt Õigusapteek avab oma uksed Pärnu maavalitsuse Akadeemia tänava hoone teise korruse saalis kell 11-15. Õigusapteegis osutavad tasuta õigusabi pikaajalise nõustamiskogemusega ning vähemalt magistrikraadiga juristid, õigusnõustajad, advokaadid, korteriühistute spetsialist, kohalik Pärnu notar ja pankrotihaldur. Kokku on andnud nõusoleku tasuta õigusabi osutamiseks 13 omaala tippspetsialisti.

Nõu antakse notaritoimingute, perekonnaõiguse, lastele elatisrahade nõuete, pärimisõiguse, töölepingu seaduse, maksuõiguse, täitemenetluse, era- ja juriidiliste isikute pankrotimenetluse, kohtusse pöördumise, hagiavaldustele esitatavate nõuete, maksekäsukiirmenetluse, kohalike omavalitsuse ja riigiasutusega suhtlemise ja dokumentide vormistamise, tarbijakaitse ja sinna esitatavate kaebuste lahendamise, korteriühistute ja nende otsuste, maa- ja omandiküsimuste, lepingu- ja võlaõiguse alal.

Õigusabi antakse eesti ja vene keeles. Nõustamine toimub elavas järjekorras.

Projekti rahastab Justiitsministeerium.

Toetajad

Suno 365 logo 10  

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes