gif Company 930x140 ee

 

16.11.2017 Neljapäev

Valitsus plaanib toetada Eesti ja Jaapani maksuleppe ratifitseerimist

Valitsus plaanib neljapäevasel istungil heakskiidu anda eelnõule, mis riigikogus vastu võetuna ratifitseeriks Eesti ja Jaapani vahelise topeltmaksustamise vältimise lepingu.

Topeltmaksustamise vältimise lepinguga luuakse eeldused ja kindlus vastastikusteks investeeringuteks ning inimeste, kaupade ja teenuste vabaks liikumiseks, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

Leping jagab erinevate tululiikide maksustamisõigused kahe riigi vahel ning sätestab riigisisestest õigusaktidest soodsamad maksustamisreeglid. Leping loob õigusliku aluse kahe riigi maksusüsteemide koostoimel tekkiva rahvusvahelise topeltmaksustamise kõrvaldamiseks.

Seadusega ratifitseeritakse Eesti Vabariigi ja Jaapani vaheline tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise leping ja selle juurde kuuluv protokoll. Lepingule kirjutasid alla Eesti rahandusminister Toomas Tõniste ja Jaapani suursaadik Eestis Yoko Yanagisawa 30. augustil 2017 Tallinnas.

Erinevalt paljudest varem sõlmitud topeltmaksustamise vältimise lepingutest piirab Jaapaniga sõlmitud leping teatud lepingust tulenevate soodustuste andmist eesmärgiga ennetada lepingu kuritarvitusi. Lepingus on välja toodud piiritletud loetelu residentidest, kel on õigus saada lepingus dividendi- ja intressitulule ettenähtud soodustusi. Näiteks on selleks füüsiline isik, tunnustatud väärtpaberibörsil noteeritud äriühing, teatud tingimustele vastav pensionifond või valitsus.

Eesti Panga andmetel oli tänavu 31. märtsi seisuga Jaapani otseinvesteeringute maht Eestis 18,2 miljonit eurot, Eesti otseinvesteeringute maht Jaapanis 100 000 eurot.

Eesti on sõlminud topeltmaksustamise vältimise lepingu 57 riigiga ja viimati jõustus Vietnami leping. Lepingute koostamisel võetakse aluseks OECD mudelleping, mida muudetakse konkreetsete riikide maksusüsteemi arvestades.

Leping jõustub kolmekümne päeva pärast selleks vajalike nõuete täitmisest teavitavate nootide vahetamist ning seda rakendatakse alates jõustumisele järgneva aasta 1. jaanuarist või hiljem algavast maksustamisaastast. Eestis tuleb leping ratifitseerida riigikogus.

Toetajad

Suno 365 logo 10  StandardBooks200px

gif Company 930x140 ee

 

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes