TRK 1140x140 ee gif
22.04.2019 Esmaspäev

Välismaalaste töötasu maksustamine Eestis

Välismaalaste töötasu maksustamine Eestis
Välismaalaste töötasu maksustamine Eestis pixabay
Välismaalase töötasu maksustamisel tuleb võtta arvesse seda, kas tegu on lähetatud töötaja või töölähetusel viibiva töötajaga, aga ka kui kaua töötaja Eestis viibib.

Lähetatud töötajat eristab töölähetusel viibivast töötajast eelkõige asjaolu, et lähetatud töötajal on alati konkreetne vastuvõtja ehk teenusesaaja, kontserni kuuluv ema- või tütarettevõte või renditöö puhul kasutajaettevõte.

Lähetatud töötajaga on tegemist juhul, kui:

  • töö tegemise kohaks on Eesti, mitte see välisriik, kus töötaja tavaliselt töötab;
  • töötamine on ajutise iseloomuga, st töötaja ei koli Eestisse püsivalt elama ja töötama;
  • töötajal on Eestis konkreetne vastuvõtja ehk teenusesaaja, kontserni kuuluv ema- või tütarettevõte või renditöö puhul kasutajaettevõte.
Töölähetuses viibiva töötajaga on tegemist juhul, kui töötaja saadetakse tööandja poolt tööülesandeid täitma kokku lepitud töötamise kohast Eestisse, kuid üldjuhul mitte kauemaks kui 30 järjestikuseks kalendripäevaks. Töötaja ja tööandja võivad lähetuse osas kokku leppida ka pikema tähtaja.
Ülevaate töötasu maksustamisest annavad joonis 1 (tööandjaks on välisriigi äriühing) ja joonis 2 (tööandjaks on Eesti äriühing või Eestis tööandjana tegutsev mitteresident või mitteresidendi Eestis asuv püsiv tegevuskoht).
Joonistel kasutatud lühendid
  • TM – füüsilise isiku tulumaks
  • SM – sotsiaalmaks
  • TkindlM – töötuskindlustusmakse
  • KoPM – kohustatud isiku puhul kohustuslik kogumispensioni makse
  • A1/E101 – tõendi omaniku suhtes kohaldatavaid sotsiaalkindlustuse õigusakte käsitlev tõend

Joonis 1. Töölähetusel töötaja (mitteresidendi) ja lähetatud töötaja (mitteresident) töötasu maksustamine Eestis, kui tööandjaks on välisriigi äriühing (mitteresident)

Välismaalaste töötasu maksustamine Eestis

Joonis 2. Eestis töötava residendist töötaja ja mitteresidendist töötaja töötasu maksustamine Eestis, kui tööandjaks on Eesti äriühing või Eestis tööandjana tegutsev mitteresident või mitteresidendi Eestis asuv püsiv tegevuskoht

Toetajad

Suno 365 logo 10  

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes