24.09.2013 Teisipäev

Uus raamatupidamise direktiiv raskendaks riigi ja pankade tööd

Uus raamatupidamise direktiiv raskendaks riigi ja pankade tööd
Uus raamatupidamise direktiiv raskendaks riigi ja pankade tööd Reuters

Rahandusministeeriumi hinnangul raskendaks uue raamatupidamisdirektiivi kasutusele võtmine nii riigi kui ka pankade tööd, kuna finantsandmeid oleks vähem.

"Aastaaruandest senises mahus loobumisel tuleks leida alternatiivid info edastamiseks Statistikaametile või Maksu- ja Tolliametile. Direktiivi ülevõtmine toob kaasa äriregistri e-aruandluskeskkonna ja e-aruande vormide kohustusliku muutmise ning kokkuvõttes Eesti ettevõtjate halduskoormuse tõusu," ütles ministeeriumi ettevõtluse ja arvestuspoliitika osakonna juhataja Kurmet Ojamaa BNS-ile.

"Lisaks võimalikele lisanduvatele aruannetele on raskem laenu saada, laenuportfelli hinnata ja partnereid valida, kuna puudub ühtsetel alustel selge ja harjumuspärane võrreldav tervikinfo," sõnas Ojamaa.

"Meie arusaamist mööda ei muutu [direktiivi kehtima hakkamisel] läbipaistvuse osas oluliselt midagi. Küsimus on ehk vaid väiksemates aktsiaseltsides, millel võib auditeerimiskohustus kaduda. Kuid kui tegevuse maht on niivõrd väike, siis selle auditeerimine ei pruugi anda käegakatsutavat lisakasu. Samas direktiiv ei sea takistusi auditeerimiskohustuse rakendamiseks ka väikeste ettevõtete suhtes," ütles Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni tegevjuht Raivo Altmets BNS-ile.

Ojamaa hinnangul oleks direktiivi muutmisel Eesti jaoks mikro- ja väikeettevõtete halduskoormust kasvatav mõju ning negatiivne mõju ettevõtluskeskkonnale.

"Väikeriigi eripärasid ja meie juba toimiva süsteemi eeliseid ei võetud läbirääkimistel arvesse. Eestis moodustavad mikro- ja väikeettevõtted 99 protsenti ettevõtete koguarvust ning 54 protsenti kõigi ettevõtete müügitulust. Aruandluse vähendamine muudab süsteemi läbipaistmatuks, avalikustatava teabe hulk väheneb ning selle kvaliteedi hindamine muutub keerukamaks," lisas Ojamaa.

Valitsus otustas eelmisel neljapäeval Rahandusministeeriumi ettepanekul vaidlustada direktiivi Euroopa Kohtus.

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu poolt vastu võetud direktiiv 2013/34/EL puudutab finantsaruannete ja konsolideeritud finantsaruannete lihtsustamist ning auditeerimiskohustust. Selle kohaselt vabastatakse väikekontsernid konsolideeritud finantsaruannete ja konsolideeritud tegevusaruande koostamise kohustusest. Liikmesriigid võivad vabastada keskmise suurusega kontsernid konsolideeritud finantsaruannete ja konsolideeritud tegevusaruande koostamise kohustusest.

Toetajad

Suno 365 logo 10 Uku tarkvara

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes