09.10.2019 Kolmapäev

Töötamise registrisse on kantud 85% hõives olevatest inimestest

Tänavu juulis muutus ettevõtete jaoks kohustuslikuks kanda töötamise registrisse töötaja ametinimetus ja töökoha asukoht. Suve lõpuks oli registrisse kantud ligikaudu 85% hõives olevatest inimestest. Kõige suuremad probleemid on mikro- ja väikeettevõtete andmetega.

 Diana Beltadze, Statistikaameti REGREL projektijuht
Diana Beltadze, Statistikaameti REGREL projektijuht Foto: Statistikaamet

Ametinimetuse märkimisega on enim probleeme tervishoiu ja sotsiaalhoolekande ning halduse ja abitegevuse (turvafirmad, tööjõu ja masinate rent, puhastusfirmad, reisifirmad, telemarketing jne) tegevusala ettevõtetel. Statistikaamet nõustab ettevõtjaid ametinimetuste kodeerimisel, loodame nii andmed kiiresti korda saada.

Töökoha asukoha märkimine tekitab enim peavalu ehitusettevõtetele ning muu teenindava tegevuse tegevusala ettevõtetele (usuorganisatsioonide tegevus, ametiühingud, poliitilised organisatsioonid, kodumasinate parandus, iluteenindus, keemiline puhastus jne). Andmed on peaaegu korras mäetööstus- ja energeetikaettevõtetel.

Suurem koormus on langenud suurtele, vähemalt 50 töötajaga ettevõtetele, kellel on mitu tegevuskohta, samas neil on registris andmete sisestamisel märkimist lihtsustav võimalus: tegutsemiskoha saab valida etteantud nimekirjast. Just suurematest ettevõtetest on päris palju neid, kellel osa töötajate kohta on andmed esitamata.

Statistikaamet andmete täidetus

Miks on vaja täpsemaid andmeid töötamise kohta?

Eesti on mobiilse elanikkonnaga riik. Oleme Euroopas esirinnas rahvusvahelise pendelrände poolest, statistika järgi omavad paljud elanikud rohkem kui ühte eluruumi ning teada on igapäevane töö- ja õpiränne üle omavalitsusüksuste piiride. Võib prognoosida, et aja jooksul muutub inimeste elustiil (kaugtöö, digiteenused, rände jms tulemusel) veelgi mobiilsemaks. Et operatiivselt toimida, sh elanikkonnale kõiki vajalikke teenuseid pakkuda ja turvalisust tagada, on riigile ja omavalitsustele vajalik täpne teave inimeste paiknemise ja liikumise kohta. Tänapäeva nõudeid ei rahulda kindlasti ei isiku, töökoha ega haridusasutuse aadress kohaliku omavalitsuse tasemel – mistahes õnnetuse korral põhjustab ebatäpne kohamäärang märksa ulatuslikumat probleemi.

Et muutustega kaasas käia, tuleb uuendada ja leida uusi lahendusi ka sellele, kuidas inimene ja riik omavahel suhtlevad ning kuidas riik inimeste mobiilsust arvestades oma teenused kujundab. Töökoha täpse asukoha märkimine on üks nendest vajadustest.

Mõistame, et kuna töötamise register hõlmab kõiki tööd tegevaid isikuid, siis tööd tegeva isiku tööle asumisel ja töölt lahkumisel ning vastavate andmete muutumise korral nõuab see ettevõtjalt kahe täiendava välja täitmist, kuid praegustes oludes on see isikute täpse paiknemise teadvustamiseks paratamatu. Võrreldes olukorraga, kus ettevõtja või isik peaks hakkama täitma Statistikaameti küsimustikke (kõik suured ja keskmised ettevõtted on uuringutes nagunii), on töötamise register siiski märksa väiksema halduskoormusega lahendus, eriti arvestades seda, et registris on funktsionaalsus, mis võimaldab ühe tegevuskohaga ettevõtte kõigi töötajate töökoha asukoha märkida automaatselt.

Registri pidamine ja selle andmete haldamine on kulukas, seetõttu on otsus, hakata registrisse uusi andmeid koguma, alati põhjalikult kaalutletud. Töötamise registrisse kantavaid ametinimetuse ja töökoha asukoha andmeid vajavad siseministeerium, sotsiaalministeerium, majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, kutsekoda, tööinspektsioon, kaitseministeerium, politsei- ja piirivalveamet, rahandusministeerium ning kohalikud omavalitsused. Statistikaameti jaoks on töötamise registrisse lisanduvad uued andmed vajalikud registripõhise rahva ja eluruumide loenduse (REGREL) korraldamiseks.

Rohkem infot statistikaameti veebilehelt.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes