TRK 1140x140 ee gif
06.03.2015 Reede

Tallinna müügimaksu tagastamine vastuolus aktsiisidirektiiviga

Priit Lello, Tallinna õigusdirektor
Priit Lello, Tallinna õigusdirektor PM

Tallinna linnavalitsuse hinnangul oleks olukord, kui linnal tekib kohustus maksta tagasi aktsiisikaupadelt tasutud müügimaks, käsitletav linnale kahju tekitamisena, mida peaks hüvitama riik.

"Esmalt tuleb märkida, et Euroopa Kohtu otsus ei tähenda seda, et müügimaks tuleb tagastada. Kohus tõlgendas Euroopa Liidu aktsiisidirektiivi, mida siseriiklik kohus rakendab. Seega küsimuse, kas müügimaks kuulub üldse mõnele ettevõtjale tagastamisele, otsustab Eesti kohus. Kohtuvaidlused on pooleli," selgitas Tallinna õigusdirektor Priit Lello BNS-ile.

Ta märkis, et linn leiab, et kui tekiks kohustus müügimaks tagastada, tõstatuks küsimus Euroopa Liidu õigusega mittekooskõlas oleva kohalike maksude seadusega Tallinnale kahju tekitamisest. "Tallinna linn rakendas seadusi eeldusel, et need on viidud kooskõlla Euroopa Liidu õigusega, sest sellise kohustuse võttis endale Eesti Vabariik Euroopa Liiduga ühinemisel," tõdes Lello.

Ta lisas, et kui linnal tekib kohustus maksta tagasi aktiisikaupadelt tasutud müügimaks ning tasuda intressi, siis on see käsitletav linnale kahju tekitamisena, mille hüvitamise kohustus lasub riigil. "Tallinna linn on ennetavalt esitanud kohtule kaebuse riigilt kahju väljamõistmiseks ja selles asjas oli kohtumenetlus peatatud," rääkis Lello.

Euroopa Kohus leidis neljapäeval avaldatud eelotsuses Tallinna müügimaksu kohta, et müügimaksu ei oleks saanud kohaldada aktsiisikaupade suhtes, kuna maksul on eelarveline eesmärk.

Euroopa Kohtu lahend puudutab ainult aktsiisiga maksustavaid kaupu ning ei ole laiendatav kogu müügimaksule. Vaidlusalune summa on ligikaudu 1,6 miljonit eurot.

Toetajad

Suno 365 logo 10  

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes