10.11.2017 Reede

Suure elektritarbimisega ettevõtetele kehtestatakse soodusaktsiisimäär

Rahandusministeerium on ette valmistanud seadusemuudatuse eelnõu, millega kehtestatakse töötleva tööstuse või infoalase tegevuse sektori ettevõtetele (elektrointensiivsed ettevõtted) maksustatava elektrienergia soodusaktsiisimäär 0,5 eurot megavatt-tunni kohta. Eesti Kaubandus-Tööstuskoda tutvustab, mis on eelnõu eesmärk ja olulisemad muudatused.
Rahandusministeerium on ette valmistanud seadusemuudatuse eelnõu, millega kehtestatakse töötleva tööstuse või infoalase tegevuse sektori ettevõtetele maksustatava elektrienergia soodusaktsiisimäär 0,5 eurot megavatt-tunni kohta.
Rahandusministeerium on ette valmistanud seadusemuudatuse eelnõu, millega kehtestatakse töötleva tööstuse või infoalase tegevuse sektori ettevõtetele maksustatava elektrienergia soodusaktsiisimäär 0,5 eurot megavatt-tunni kohta. Foto: pixabay.com

Mis on eesmärk?

Muudatuste eesmärk on parandada Eesti töötleva tööstuse ja infoalase tegevuse sektori etteõtete konkurentsivõimet ümberkaudsete riikide ettevõtete seas, kuna naaberriikides on suure elektritarbimisega ettevõtetele sarnased soodustused kehtestatud.

Keda mõjutab?

Muudatused mõjutavad ettevõtjaid, kes kasutavad oma tegevusvaldkonnas suures mahus elektrienergiat.

Mis on olulisemad muudatused?

  • Elektrointensiivsele ettevõtjale kehtestatakse elektrienergia soodusaktsiisimäär 0,5 EUR megavatt-tunni kohta.
  • Soodusaktsisimääraga tarbimiseks väljastatakse luba, kui ettevõte vastab järgmistele tingimustele:      
  •        ettevõtte energiajuhtimissüsteem vastab standardile ISO 50001(standardi nõuete ja rakendamise kohta saab täpsemalt lugeda SIIT);
  •        elektrointensiivsuse tase ettevõttel oli energia aktsiisivabastuse loa taotlemisele vahetult eelnenud majandusaastal keskmiselt vähemalt 20% või prognoositud elektrointensiivsuse tase ettevõtjal on järgneval 12   kalendrikuul keskmiselt vähemalt 20%;
  •       ettevõte ei ole sellistes raskustes, mis välistaks riigiabi andmise (käimasolev maksejõuetusmenetlus, kahjumi kadmine ja suur kapitalikadu jms);
  •       ettevõtte raamatupidamise sise-eeskiri vastab raamatupidamise seaduses sätestatud nõuetele.
  • Elektrointensiivsuse miinimumtaseme arvutamist ja saavutamist kontrollib vandeaudiitor. Kui vajalik tase jääb saavutamata, tuleb tarbitud soodusaktsiisimääraga elektri pealt tasuda täismääraga aktsiisi.
  • Ettevõte peab soodusmääraga elektrienergia kasutamise aluseid ning sihipärast kasutamist dokumenteerima ja tõendama. Vastav aruanne tuleb igal aastal esitada maksuhaldurile, kes kontrollib vajalike tingimuste täitmist.
  • Ettevõtjad, kellele väljastatakse soodusaktsiisimäära luba 2019. aasta jooksul, saavad taotleda 2018. aasta tarbimise eest osalist aktsiisitagastust.

Millal muudatused jõustuvad?

Muudatus jõustub 1. jaanuarist 2019.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes