gif Company 930x140 ee

 

27.01.2020 Esmaspäev

Mida võib tulude deklareerimisel maksustamisele kuuluvast tulust maha arvata?

Maksusoodustustest.
Maksusoodustustest. Foto: Unsplash

Maksustamisele kuuluvast tulust võib maha arvata:

  • kohustusliku kogumispensioni maksed ja töötuskindlustusmaksed – võetakse arvesse aasta kestel, v.a FIE kohustusliku kogumispensioni makse
  • vabatahtliku kogumispensioni maksed – rakendatakse 15%-list mahaarvamise piirangut, kuid mitte rohkem kui 6000 eurot maksuvaba tulu aastas
  • välisriigi kohustuslikud sotsiaalkindlustusmaksed
  • täiendav maksuvaba tulu abikaasa eest, kui abikaasaaastatulu on väiksem kui 2160 eurot ning kui abikaasade kogu aastatulu ei ole suurem kui 50 400 eurot – on 2160 euro ja abikaasa aastatulu vahe
  • täiendav maksuvaba tulu lapse ülalpidamisel – 1848 eurot (alates teisest lapsest)

NB! Alates 2020. aastast (2020. aasta tuludeklaratsioonist, mis esitatakse 30. aprilliks 2021) on täiendav maksuvaba tulu 1848 eurot teise lapse kohta ja 3048 eurot alates kolmandast lapsest. Alates 2020. aastast ei vähene ka täiendav maksuvaba tulu, kui laps saab toitjakaotuspensioni või rahvapensioni toitja kaotuse korral.

  • endale eluaseme soetamiseks võetud eluasemelaenu intressid – 300 euro ulatuses
  • koolituskulud
  • kingitused, annetused

Eluasemelaenu intresse, koolituskulusid, kingitusi ja annetusi võib kokku tulust maha arvata kuni 1200 eurot. Mahaarvamised ei saa ületada 50% maksumaksja sama maksustamisperioodi Eestis maksustatavat tulu.

gif Company 930x140 ee

 

Toetajad

Suno 365 logo 10  

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes