22.07.2015 Kolmapäev

Maksukorralduse eelnõu mõte on lihtsustada ettevõtluskeskkonda

Rahandusminister Sven Sesteri sõnul on maksukorralduse eelnõu mõte ettevõtluskeskkonda lihtsustada.
Maksukorralduse eelnõu mõte on lihtsustada ettevõtluskeskkonda
Maksukorralduse eelnõu mõte on lihtsustada ettevõtluskeskkonda Foto: PM

"Maksuhalduri ja maksumaksja õigused ja kohustused vajavad täpsustamist ja kohendamist, et vältida vaidlusi, mis on juba tekkinud või millel on oht tekkida. See, et maksuamet oleks võimeline tarbetutele vaidlustele aega kulutamata pühenduma suurematele asjadele, ongi üks selle eelnõu väärtusi," ütles Sester intervjuus Eesti Päevalehele.

"Meie eesmärk on vähendada liigset haldusbürokraatiat, muuta kogu ettevõtluskeskkond lihtsamaks, ausamaks ja läbipaistvamaks. Peame oma ausalt makse maksvaid ettevõtjaid riigi poolt toetama, luues selgeid mängureegleid ja vähendades konkurentsieeliseid, mis tekivad maksude mittemaksmisest," selgitas rahandusminister.

"Praegu on tegemist etapiliselt eelnõu kooskõlastus-, selgitus- ja läbirääkimisprotsessiga, mis on igati normaalne seadusloome osa," ütles Sester.

Reedel kirjutas BNS, et rahandusministeerium on saatnud kooskõlastusringile eelnõu, mis annaks maksu- ja tolliametile (MTA) muuhulgas õiguse pärida klientide kohta andmeid sideettevõtetelt ning siseneda maksumenetluse raames maksukohustuslase kinnistule.

Maksurikkumiste tõhusamaks ennetamiseks ja ärahoidmiseks antaks maksuhaldurile õigus põhjendatud kahtluse korral läbi viia üksikjuhtumi kontroll. Samuti antakse maksuhaldurile õigus saada sideettevõtjatelt teavet klientide andmete kohta, selgub eelnõu seletuskirjast.

Muudatus ei võimalda maksuhalduril saada sideettevõtjalt sidega seonduvaid metaandmeid ega ligipääsu sidevõrgule. Seetõttu ei riiva teabe andmise kohustus rahandusministeeriumi kinnitusel sõnumisaladust. Sidevõrgule on maksuhalduril juurdepääs väärteomenetluse ja jälitusmenetluse läbiviimisel.

Eelnõuga sätestatakse ka MTA õigus saada maksurikkumise riski hindamiseks vajaminevaid andmeid teistelt riigi andmekogu vastutavatelt või volitatud töötlejatelt.

Samuti seisab eelnõus säte, mis annab MTA-le õiguse maksukohustuslase nõusolekuta vaadelda tema valduses olevat majandus- või kutsetegevusega seotud vallasasja, mis ei asu maatükil, ehitises või ruumides, kus toimub maksukohustuslase majandus- või kutsetegevus.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes