860x100 kriisi paasterongad
06.09.2017 Kolmapäev

Erandjuhud, mil tööandja ei pea täitma minimaalse sotsiaalmaksu kohustust

Sotsiaalmaksuseaduse (SMS) § 2 lg 2 kohaselt makstakse sotsiaalmaksu töötajale või ametnikule kuu eest makstud tasult, kuid mitte vähem kui seaduse §-s 21 nimetatud kuumääralt. SMS-i § 21 järgi kehtestatakse sotsiaalmaksu maksmise aluseks olev kuumäär eelarveaastaks riigieelarvega. Riigieelarvega kehtestatav kuumäär ei või olla väiksem kui eelarveaastale eelnenud aasta 1. juulil kehtinud Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäär.

Tööandja ei pea minimaalse sotsiaalmaksu tasumise kohustust täitma, kui:


 • töötaja saab riiklikku pensioni;
 • töötaja kasvatab alla kolmeaastast last või kolme või enamat alla 19-aastast last;
 • töötaja on õpilane või üliõpilane;
 • töötaja on olnud enne tööle asumist aasta jooksul vähemalt kuus kuud töötuna arvel;
 • töötaja on tööl lühendatud tööajaga (7- kuni 17-aastased töötajad ja haridustöötajad);
 • töötaja on terve kuu töölt ära järgmistel juhtudel:
 • ta kasutab puhkust (sh rasedus- ja sünnituspuhkus), välja arvatud tasustamata puhkust poolte kokkuleppel;
 • ta on ajutiselt töövõimetu ravikindlustuse seaduse tähenduses;
 • ta esindab seaduses või kollektiivlepingus ettenähtud juhtudel töötajaid;
 • ta osaleb streigis;
 • ta on ajateenistuses või asendusteenistuses või osaleb õppekogunemisel.
Allikas. Maksu- ja tolliamet
  

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Vebinar ee 300x500 maire otsus 3 gif

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes