gif Company 930x140 ee

 

13.03.2019 Kolmapäev

Dividendi maksustamise muudatused 2019

Tõnis Jakob, juhtiv maksukonsultant.
Tõnis Jakob, juhtiv maksukonsultant. Foto: erakogu

Alates 1. jaanuarist 2019 saab rakendada tulumaksuseaduse (edaspidi ka TuMS) § 501, mis käsitleb tulumaksu regulaarselt makstavatelt dividendidelt ja muudelt kasumieraldistelt, mille puhul maksumäär on 14/86 ja mitte 20/80.

Dividendi maksmise õiguslikud alused

Dividendi maksmise õiguslik käsitlus on toodud äriseadustikus (edaspidi -- ÄS) ning näiteks ÄS-i § 157 lg 1 sätestab, et osanikele võib teha väljamakseid puhaskasumist või eelmiste majandusaastate jaotamata kasumist, millest on maha arvatud eelmiste aastate katmata kahjum, kinnitatud majandusaasta aruande alusel. ÄS-i § 157 lg 2 sätestab, et osanikule makstakse osa kasumist (dividend) võrdeliselt tema osa nimiväärtusega, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti.

Aktsiaseltsi puhul on dividendi

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Vormista tellimus!

Raamatupidamisuudiste tellimus sisaldab:

  • Reklaamivaba paberajakirja
  • Ligipääsu "Meistri eri" artiklitele
  • E-arvete koostajat
  • Elektroonilisel kujul trükiajakirja
  • E-konsultatsioone
  • Blankette ja dokumentide näidiseid

gif Company 930x140 ee

 

Toetajad

Suno 365 logo 10  

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes