13.03.2019 Kolmapäev

Dividendi maksustamise muudatused 2019

Alates 1. jaanuarist 2019 saab rakendada tulumaksuseaduse (edaspidi ka TuMS) § 501, mis käsitleb tulumaksu regulaarselt makstavatelt dividendidelt ja muudelt kasumieraldistelt, mille puhul maksumäär on 14/86 ja mitte 20/80.

Tõnis Jakob, juhtiv maksukonsultant.
Tõnis Jakob, juhtiv maksukonsultant. Foto: erakogu

Dividendi maksmise õiguslikud alused

Dividendi maksmise õiguslik käsitlus on toodud äriseadustikus (edaspidi -- ÄS) ning näiteks ÄS-i § 157 lg 1 sätestab, et osanikele võib teha väljamakseid puhaskasumist või eelmiste majandusaastate jaotamata kasumist, millest on maha arvatud eelmiste aastate katmata kahjum, kinnitatud majandusaasta aruande alusel. ÄS-i § 157 lg 2 sätestab, et osanikule makstakse osa kasumist (dividend) võrdeliselt tema osa nimiväärtusega, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti.

Aktsiaseltsi puhul on dividendi maksmise kord toodud ÄS-i § 276 – 279  ja üldpõhimõtted on samad, mis osaühingu puhul.

Äriseadustiku kohaselt saab dividendi maksta ainult eelmiste perioodide puhaskasumi...

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes