27.07.2015 Esmaspäev

Andmekaitse Inspektsiooni ettepanekud maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõule

Andmekaitse Inspektsioon esitas Rahandusministeeriumile arvamuse eelnõude kooskõlastamise infosüsteemis esitatud maksukorralduse seaduse muudatuste kohta. Inspektsiooni ettepanek on eelnõust välja jätta tulumaksusoodustustega MTÜdelt stipendiumide saanute andmete avalikustamise nõue, mille lisamist eelnõusse põhjendatakse avaliku huviga antud andmete osas. On võimalik, et mõned heategevusorganisatsioonid annavad stipendiume ka nt vähekindlustatud perede või vanemliku hoolitsuseta laste või vaimupuudega inimeste ühing oma sihtrühmale. Selliste andmete avalikustamine oleks ilmselge eraelu puutumatuse riive.
Andmekaitse Inspektsiooni ettepanekud maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõule
Andmekaitse Inspektsiooni ettepanekud maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõule Foto: PM

Eelnõu kohaselt soovitakse anda Maksu- ja Tolliametile õigus saada andmekogudest "maksuõigusrikkumise riski hindamiseks vajalikke andmeid". Inspektsiooni ettepanek on muuta sõnastust nii, et see oleks kooskõlas teise sama eelnõuga tehtava muudatusega, st et andmeid saaks "põhjendatud kahtluse korral üksikjuhtumi kontrolli raames maksuõigusrikkumise ennetamise ja avastamise eesmärgil".

Kolmanda olulise ettepanekuna soovitab inspektsioon jätta eelnõust välja elektroonilise side seaduse muudatused, mis panevad sideettevõtetele kohustuse anda MTAle andmeid sideteenuse osutaja kliendi ja tema arvete kohta.

Inspektsioon toetab ausat maksumaksmist ja maksumaksjate võrdset kohtlemist, kuid tuleb jälgida, et see ei riivaks ülemääraselt inimeste õigust privaatsusele.

Inspektsiooni arvamus on nähtav dokumendiregistris: http://adr.rik.ee/aki/dokument/4442299

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes