23.07.2018 Esmaspäev

Ajutised kaitsemeetmed teatavate terastoodete impordi suhtes

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2018/1013 kehtestatakse 19. juulist 2018 ajutised kaitsemeetmed teatavate terastoodete impordi suhtes, annab teada maksu- ja tolliamet.

Kõigi I lisas loetletud tootekategooriate impordiks liitu avatakse V lisas loetletud tariifikvoodid 200 päevaks alates käesoleva määruse jõustumisest. IV lisas täpsustatakse iga tootekategooria puhul arenguriigid, kelle suhtes artiklis 1 kehtestatud kaitsemeetmeid kohaldatakse.

Kui asjaomane tariifikvoot on ammendatud või kui tootekategooriate impordi suhtes asjaomased tariifikvoodid ei kehti, siis kehtestatakse 25-protsendiline lisatollimaks.

Täiendavat infot tollimaksumäärade kohta leiab lisaks määrusele ka ETT-st.

Artikli 4 kohaselt ei kohaldata tariifikvoote ega 25-protsendilist lisatollimaksu I lisas loetletud tootekategooriatele, mis käesoleva määruse jõustumise kuupäeval on juba teel liitu ja mille sihtkohta ei saa muuta.

Kuna tollideklaratsiooni töötlemise süsteemis Complex ei saa kohaldada eelmises lõigus toodud impordi puhul tariifikvoote ega lisatollimaksu vabastust, siis palub maksu- ja tolliamet esitada tollimaksu tagasimaksmise või vähendamise taotlus.

Tollimaksu tagasimaksmise ja vähendamise taotluse esitamise kohta leiate täiendavat infot veebilehelt „Tollimaksu tagasimaksmine ja vähendamine".

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes