Neljapäev, 14 Juuni 2018 16:28

Versobanki likvideerijad alustavad suuremate hüvitiste väljamaksmist

Kuna likvideeritava Versobanki varad ületavad teadaolevaid kohustusi, otsustasid likvideerijad kõigile hoiustajatele ennetähtaegselt kompenseerida hoiustel ja arvetel olnud raha 200 000 euro ulatuses ja veel täiendavalt 30 protsenti seda ületavast saldost.

Likvideeritaval pangal on piisavalt rahalisi vahendeid, mistõttu pole põhjust hoiustajatele väljamaksete tegemisega viivitada, ütles Versobanki likvideerija ja finantsteenuste ettevõtte KPMG vandeaudiitor Eero Kaup pressiteate vahendusel.

"Antud tähtajaks ehk 3. juuniks avalduse esitanud hoiustajatele saame hoiustel olnud raha suures ulatuses tagasi maksta juba enne nõuete esitamise tähtaja saabumist ning panga vara müügi lõppemist. Hetkel on lisaks tagatisfondi kaudu hüvitatud summadele esitatud avaldusi kogusummas 87 miljonit eurot," märkis Kaup.

Koostöös panga likvideerijatega alustas tagatisfond hoiuste ja arveldusarvetel olnud raha hüvitamist summas kuni 100 000 eurot 5. aprillil 2018. Praeguseks on Tagatisfond maksnud hüvitisi 2505 kliendile kokku 88,9 miljoni euro ulatuses. Nüüd alustavad panga likvideerijad esitatud avalduste alusel väljamakseid klientidele, kelle kontodel oli üle 100 000 euro või kes tagatisfondilt hoiuste hüvitamist ei taotlenud.

Kuigi panga varade ja kohustuste inventuur ja likvideerimisbilansi koostamine ei ole veel lõppenud, hindavad likvideerijad, et likvideerimismenetluses ei teki varade puudujääki ja seetõttu võib jätkata hoiuste järkjärgulist hüvitamist.

Igale korrektse avalduse esitanud hoiustajale hüvitatakse lähinädalatel kuni 200 000 eurot ning seda summat ületavast kontojäägist veel täiendavalt 30 protsenti. Näiteks kui kontol oli 300 000 eurot, siis välja makstakse lisaks 200 000 eurole veel 30 000 eurot. Lõplikult makstakse veel hüvitamata saldod välja pärast likvideerimismenetluses nõuete esitamise tähtaega, 30. juulit 2018. Hüvitamine toimub kõigile võlausaldajatele ühetaoliselt ja kedagi hüvitamisprotsessis ei eelistata.

Likvideerijad kutsuvad kõiki panga kliente, kes ei ole veel esitanud likvideerijatele nõudeavaldust, seda esitama hiljemalt 24. juuniks 2018, seda ka juhul, kui arvel olnud summa ei olnud hoiustaja jaoks märkimisväärne.

Euroopa Keskpank tunnistas 26. märtsil 2018 Eesti finantsinspektsiooni ettepanekul kehtetuks Versobank AS-i krediidiasutuse tegevusloa. 28. märtsil 2018 määrati panga likvideerijateks Eero Kaup, Viljar Alnek ja Ksenia Kravtšenko KPMG Baltics OÜ-st ja Advokaadibüroo KPMG Law OÜ-st.

Toetajad

IKS logo 1
Jaga:

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes