06.12.2013 Reede

Tarbijakaitse: kiirlaenuturu piiriülest reguleerimist tuleb tõhustada

Põhjamaade tarbijaombudsmanid ja Balti riikide tarbijakaitseametite juhid jõudsid hiljuti Tallinnas toimunud korralisel seminar-kohtumisel järeldusele, et tuleb oluliselt tõhustada kiirlaenusektori regulatiivset piiriülest koostööd.

Tarbijakaitse: kiirlaenuturu piiriülest reguleerimist tuleb tõhustada
Tarbijakaitse: kiirlaenuturu piiriülest reguleerimist tuleb tõhustada Foto: PM

Kohtumisel tõdeti, et kiirlaenufirmad on turuolukorrast ja seadusandluse muutustest tulenevalt oma tegevuse ümberkorraldamisel paindlikud ja äärmiselt leidlikud. Ühes riigis kehtestatud piirangud tingivad sageli operatiivselt ettevõtte tegevuse ümbersuunamise mõnda teise riiki, kus regulatsioon seab sektori tegevusele vähem nõudeid, teatas amet.

Muu hulgas kasutavad kiirlaenufirmad ilma eriti vastutustundliku laenamise põhimõttesse süvenemata küsitava väärtusega skeeme, nišše reeglitest möödahiilimiseks või nende kitsaskohtade ärakasutamiseks. Kindlasti ei saa jätta tähelepanuta ka asjaolu, et selles sektoris ei anna tarbijad sageli endale oma tegelikest võimalustest aru, mistõttu on nad kergemini haavatavad.

Eelnevast tulenevalt võib sektor tervikuna majandusnäitajatelt üsna hea välja näha, kui jätta kõrvale suur halbade laenude osakaal. Viimane pole aga ettevõtete probleem, vaid koorem riigi sotsiaal- ja maksusüsteemile. Olukorra parandamiseks ei pruugi piisata vaid ühe või teise riigi regulatsiooni karmistamisest, vaid kohtumisel osalenute hinnangul on selleks vaja ka reegleid rahvusvaheliselt ühtlustada ja teha piiriülest koostööd.

Lisaks keskenduti kohtumisel mobiilsete maksete turvalisuse ja tarbija õigustega seonduvale. Ombudsmanid ja tarbijakaitseametite juhid tõdesid, et arenev ühiskond ja tehnilised võimalused teenuste osutamiseks võimaldavad juba praegu uusi makserakendusi ja -meetodeid, mis hõlbustavad ja kindlasti ka muudavad tulevikus tarbija ostupraktikat ja -käitumist.

Toote ja teenuse tarnijate ning mobiilsideoperaatorite koostöös on loodud tuhandeid maksevõimalusi. Seetõttu jääb aga tarbijale ühe sagedamini ebaselgeks, millise toote või teenuse või selle komponendi eest ta on maksnud ning kes on toote või teenusega ettetulevate probleemide korral tema ees vastutav.

Soomes on ettevalmistamisel eelnõu, mis seab uutele makseviisidele samasugused turvalisus- ja tarbijakaitsenõuded nagu krediitkaardimaksetel. Kohtumisel osalenute hinnangul peab sõltumata maksemeetodist ja -vahendist tarbijale olema tagatud makseprotsessi läbipaistvus, selgus ja teave tarbija ees vastutavast isikust.

Lisaks leppisid tarbijaombudsmanid ja tarbijakaitseametite juhid kohtumisel kokku koostöö ja infovahetuse edasistes plaanides rahvusvaheliste ettevõtete, kes tegutsevad üheaegselt mitmes riigis, tarbijaküsimuste lahendamisel.

qbill rup 255x300

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes