11.01.2019 Reede

Põllumajandus-kaubanduskoda soovib pakendiauditi kohustuse kaotamist

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja (EPKK) hinnangul on riik pakendiauditi kohustusega delegeerinud ettevõtjale riikliku järelevalve pädevusse kuuluva kohustuse, kirjutas koja juhatuse liige Tiina Saron keskkonnaministeeriumile ja riigikogu komisjonidele.

" EPKK arvates ei ole ettevõtja kohustus kinnitada enda poolt pakendiregistrile esitatud andmete õigsust, vaid see on riikliku järelevalve ülesanne," märkis Saron.

Koda lisas, et kui kasutada auditeerimiskohustuse mõjuhindamise halduskoormuse mõõtmiseks majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) välja töötatud standardkulu mudelit, võib öelda, et nende EPKK liikmete puhul, kellel lasub registrile andmete esitamise kohustus, on standardkulu kokku 13 144 eurot aastas.

"EPKK liikmete seas läbi viidud uuringust selgus, et väiksematele ja keskmise suurusega pakendit käitlevale ettevõtjale maksab auditeerimisteenus keskmiselt 600 eurot aastas, suuremate käitlejatele maksis teenus 2018. aastal keskmiselt 4000 eurot," kirjutas Saron.

Auditeerimisteenuse tellimise nõudega kaasneb ettevõtjale kohustus valmistada ette audiitorile esitatavad aruanded ja dokumendid, nende komplekteerimisele kulub ettevõtjal hinnanguliselt aega 4 kuni 8 tundi.

Lisaks audiitorile esitatavale dokumentatsioonile peab ettevõtte aga esitatama andmeid ka pakendiregistrile ning vormistama aktsiisideklaratsiooni maksu- ja tolliametile (MTA) ja nii kulub erinevatele pakendiaruandlusega seotud tegevustele keskmiselt aega aastas 30 tundi ehk peaaegu 4 tööpäeva, lisas koda.

Pakendiregistrisse esitatavate andmete audiitorkontrolli nõude seadis sisse 2014. aasta kevadel jõustunud pakendiseaduse muudatus, mille järgi on pakendiettevõtja, kes laseb turule pakendatud kaupa pakendimassiga rohkem kui viis tonni aastas, kohustatud esitama pakendiregistrisse andmeid ning korraldama andmete asjus pakendiauditit.

Põllumajandus-kaubanduskoda rõhutas pöördumises ka, et keskkonnaministeerium ei hinnanud seadusemuudatuse väljatöötamisel piisavalt ettevõtjale tulenevat halduskoormust ega kaalunud muid võimalusi seaduse eesmärgi täitmise tagamiseks. Kõikide nende argumendi tõttu soovib koda, et pakendiauditi nõudest loobutaks ning tunnistataks vastavasisulised seadusesätted kehtetuks.

Toonases seletuskirjas seaduse mõjude hindamisel märkis keskkonnaministeerium, et auditeerimine annab kindluse, et pakendiregistrisse esitatakse senisest märgatavalt korrektsemad andmed. Johtuvalt pakendi materjalide ja pakendite turule laskmise viiside ja kanalite paljususest ei ole andmete absoluutne täpsus saavutatav, küll aga on võimalik turule lastud pakendikoguste märgatavalt täpsem deklareerimine, seisab 2014. aastal jõustunud seadusemuudatuse seletuskirjas.

Kuigi mõjude hindamisel leiti, et pakendiettevõtja võib pakendiauditi korralda muu kindlustandva audiitorteenusena, ei hinnatud tol korral auditiga kaasnevat halduskoormust ehk aja ja raha kulu ettevõtjale, mis tekkis riigi poolt seatud info kogumise, edastamise ja töötlemisega seotud ülesannete täitmisega," kritiseeris põllumajandus- kaubanduskoda pöördumises toonast lähenemist.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Saada vihje

Hea lugeja, meie eesmärk on teha just sellist ajakirja, nagu sulle meeldib. Pane kirja soovitud teemad ning dokumendivormid, mida tahaksid siit leida. Tehkem koostööd!