gif Company 930x140 ee

 

06.08.2019 Teisipäev

MTA: kontsernisisene Eestist välja laenamine on tõusnud

Maksu- ja tolliameti (MTA) andmetel tõusis tänavu teises kvartalis Eestis tegutsevate rahvusvaheliste ettevõtete raha riigist väljalaenamine nii kvartali- kui ka aastavõrdluses.

Tänavu teises kvartalis laenati täiendavalt Eestist välja 147,9 miljonit eurot 147 ettevõtte poolt. Teises kvartalis liikus varem väljalaenatud rahast tagasi Eestisse 50,8 miljonit eurot 68 ettevõttele, teatas amet BNS-ile.

Väljalaenamine oli teises kvartalis ligi 40 miljoni euro võrra suurem kui mullu samal ajal. Tänavu esimeses kvartalis andsid 138 ettevõtet täiendavalt välismaistele kontserniettevõtetele laenu mahus 77 miljonit eurot.

Amet märkis aga, et laenamise ja laenude tagastamise tendentsid on kvartalite lõikes erinevad, mistõttu vaid kvartalipõhistele andmetele tuginedes põhjapanevaid järeldusi teha ei tasuks. Mullu liikus kokkuvõttes rohkem laenuraha Eestisse tagasi kui läks välja.

Ligikaudu 5 protsenti deklaratsiooni esitamise kohustusega ettevõtjatest jättis teise kvartali deklaratsiooni esitamata.

Riigikogu võttis 2017. aasta juunis vastu tulumaksuseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muudatused muudatused, millega muuhulgas täpsustati varjatud kasumieraldiste maksustamise korda.

Seadusele lisatud maksudest kõrvalehoidumise säte täpsustab, et maksu-ja tolliamet võib maksustada tulumaksuga aktsionärile, osanikule või liikmele antud laenu, kui tehingu asjaolud viitavad, et oma olemuselt on tegemist kasumieraldisega.

Kui emaettevõtjale või sõsarettevõtjale antud laenu tagastamise tähtaeg on pikem kui 48 kuud, lasub maksumaksjal maksuhalduri nõudmisel laenu tagasimaksmise võime ja kavatsuse tõendamise kohustus. Seaduse kontsernisiseseid laene puudutav sätte jõustus 2018. aasta 1. jaanuaril.

Toetajad

Suno 365 logo 10  StandardBooks200px

gif Company 930x140 ee

 

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes