21.07.2022 Neljapäev

Euroopa Komisjon tegi ettepaneku vähendada gaasitarbimist 15 protsenti

Euroopa Komisjon esitas kolmapäeval ettepaneku uute õiguslike vahendite ja Euroopa gaasinõudluse vähendamise kava kohta, et vähendada kuni järgmise kevadeni Euroopas gaasi tarbimist 15 protsenti. 
Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Kadri Simson
Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Kadri Simson Foto: RUP

Komisjoni sõnul seisal Euroopa Liit (EL) silmitsi ohuga, et Venemaa gaasitarned vähenevad veelgi, sest Kreml kasutab gaasieksporti relvana ja peaaegu pooled liikmesriigid on juba saanud tunda tarnete vähendamise mõju.

Kõik tarbijad – riigiasutused, kodumajapidamised, üldkasutatavate hoonete omanikud, elektritarnijad ja tööstus – saavad võtta ja peavad võtma komisjoni teatel meetmeid gaasi säästmiseks. Samuti kiirendab komisjon tegevust energiavarustuse mitmekesistamiseks ja gaasi ühisostude korraldamiseks, et suurendada EL-i võimalusi hankida gaasi teistelt tarnijatelt.

Euroopa Komisjoni energeetikavoliniku Kadri Simsoni sõnul aitab kõigi 27 liikmesriigi solidaarne pingutus gaasitarbimise vähendamiseks olukorras, kui Venemaa otsustab gaasitarne täielikult katkestada. "Lisaks igapäevasele tööle leida Euroopa turule alternatiivseid gaasitarneid ning asendada maagaas taastuvenergiaga kõikjal, kus see on võimalik, aitab vaid tarbimise märkimisväärne vähendamine meil saavutada gaasihoidlate 80-protsendise täitumise. Ilma selleta võivad aga talveperioodil potentsiaalselt rakenduvad meetmed omada Euroopa majandusele märksa rängemaid tagajärgi," kommenteeris ta pressiteates. 

Tuginedes EL-i toimimise lepingu artiklile 122, teeb komisjon ettepaneku võtta vastu gaasinõudluse vähendamise koordineeritud meetmeid käsitlev uus määrus. Uue määruse kohaselt peavad kõik liikmesriigid seadma eesmärgiks vähendada ajavahemikul 1. augustist 2022 kuni 31. märtsini 2023 gaasinõudlust 15 protsenti.

Uue määruse kohaselt oleks komisjonil võimalus kuulutada seoses varustuskindlusega välja ka liidu häireolukord ja kohustada kõiki liikmesriike gaasinõudlust vähendama. Liidu häireolukord võidakse käivitada tõsise ohu korral, mis tuleneb äärmuslikust gaasipuudusest või erandlikult suurest gaasinõudlusest. Liikmesriigid peavad ajakohastama septembri lõpuks riiklikud hädaolukorra lahendamise kavad, et näidata, kuidas nad kavatsevad tarbimise vähendamise eesmärgi saavutada, ning esitama komisjonile iga kahe kuu tagant aruande edusammude kohta. Solidaarsusel põhinevat gaasiga varustamist taotlevad liikmesriigid peavad tõendama, et nad on võtnud meetmeid riigisisese nõudluse vähendamiseks.

Selleks et aidata liikmesriikidel vähendada nõudlust vajalikul määral, võttis komisjon lisaks vastu Euroopa gaasinõudluse vähendamise kava, milles sätestatakse nõudluse koordineeritud vähendamise meetmed, põhimõtted ja kriteeriumid. Kavas keskendutakse gaasi asendamisele muude kütustega ja üldisele energiasäästule kõigis sektorites. Kava eesmärk on tagada tarnimine kodumajapidamistele ja olulistele kasutajatele, nagu haiglad või tööstusettevõtted, kes pakuvad majanduse käigushoidmiseks ning EL-i tarneahelate toimimiseks ja konkurentsivõime säilitamiseks vajalikke tooteid ja teenuseid. Kavas on esitatud liikmesriikide jaoks suunised, mida tuleb piirangute kavandamisel arvesse võtta.

Asendades gaasi muude kütustega ja säästes sel suvel energiat, saavad riigid komisjoni teatel koguda talveks suurema gaasivaru. Kohene meetmete võtmine võimaldaks komisjoni sõnul vähendada negatiivset mõju sisemajanduse koguproduktile ja vältida kavandamata meetmete võtmise vajadust hiljem kriisiolukorras. Varakult astutud sammud võimaldavad jagada tegevust pikema perioodi peale, leevendada turuprobleeme ja hinnavolatiilsust ning kavandada paremini sihipäraseid ja kulutõhusaid meetmeid tööstuse kaitseks.

Komisjoni kava gaasinõudluse vähendamiseks põhineb liikmesriikide ja tööstusega peetud konsultatsioonidel. Enne piirangute kehtestamist peaksid liikmesriigid komisjoni teatel kasutama ära kõik kütuse asendamise võimalused, viima ellu vabatahtlikud säästukavad ja võtma kasutusele alternatiivsed energiaallikad. Võimaluse korral tuleks eelistada üleminekut taastuvatele energiaallikatele või puhtamatele, vähem süsinikdioksiidi (CO2) heiteid tekitavatele ja vähem saastavatele kütustele. Ajutise meetmena võib kaaluda üleminekut söele, naftale või tuumaenergiale, kui see aitab vältida pikaajalist sõltuvust CO2-mahukast tootmisest.

Turupõhised meetmed võivad vähendada riske ühiskonnale ja majandusele. Näiteks võivad liikmesriigid käivitada enampakkumis- või hankesüsteemid, et stimuleerida energiakasutuse vähendamist tööstuses. Liikmesriigid võivad pakkuda toetust kooskõlas riigiabimeetmete ajutise kriisiraamistiku muudatusega, mille komisjon täna vastu võttis.

Teine võimalus energia ulatuslikuks säästmiseks on komisjoni teatel kütte ja jahutuse vähendamine. Komisjon kutsub kõiki liikmesriike üles käivitama ulatuslikke üldsuse teadlikkuse suurendamise kampaaniaid, et vähendada hoonete kütmist ja jahutamist, ning rakendama EL-i energiasäästuteatises esitatud mitmesuguseid võimalusi lühiajalise säästu saavutamiseks. Eeskuju näitamiseks võiksid liikmesriigid nõuda, et riigiasutused vähendaksid sihipäraselt oma hoonete kütmist ja jahutamist.

Gaasinõudluse vähendamise kava peaks aitama liikmesriikidel kindlaks teha kõige kriitilisema tähtsusega tarbijad või paigaldised mittekaitstud tarbijarühmades ja seada need tähtsuse järjekorda, lähtudes üldistest majanduslikest kaalutlustest ja kriteeriumidest nagu ühiskondlik tähtsus, piiriülesed tarneahelad, seadmete kahjustamine ja gaasitarbimise vähendamise võimalused ning toodete või komponentide asendamine.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Saada vihje

Hea lugeja, meie eesmärk on teha just sellist ajakirja, nagu sulle meeldib. Pane kirja soovitud teemad ning dokumendivormid, mida tahaksid siit leida. Tehkem koostööd!