21.04.2020 Teisipäev

Euroopa Komisjon kiitis heaks 75,5 miljonit riigiabi Eesti firmadele

Euroopa Komisjon kiitis koroonaviiruse puhangust mõjutatud ettevõtetele likviidsuse tagamiseks heaks kaheksa Eesti otsetoetuse ja maksesoodustuse vormis antava riigiabi kava kogusummas 75,5 miljonit eurot. 

Konkurentsipoliitika eest vastutava asepresidendi Margrethe Vestageri sõnul aitavad toetuskavad raskel ajal pakkuda likviidsust ja toetada ettevõtete elujõulisust eri sektorites.
Konkurentsipoliitika eest vastutava asepresidendi Margrethe Vestageri sõnul aitavad toetuskavad raskel ajal pakkuda likviidsust ja toetada ettevõtete elujõulisust eri sektorites. Foto: Unsplash

Kavad kiideti heaks riigiabi ajutise raamistiku alusel, mille komisjon võttis vastu 19. märtsil 2020 ja mida muudeti 3. aprillil 2020, teatas Euroopa Komisjoni pressiteenistus. 

Konkurentsipoliitika eest vastutava asepresidendi Margrethe Vestageri sõnul aitavad toetuskavad raskel ajal pakkuda likviidsust ja toetada ettevõtete elujõulisust eri sektorites. "Meie koostöö liikmesriikidega jätkub ja sellega tagatakse, et riiklikke toetusmeetmeid saab kooskõlas EL-i eeskirjadega rakendada õigeaegselt, koordineeritult ja tõhusalt," kommenteeris Vestager pressiteates. 

Toetuskavade raames antakse riiklikku toetust 10 miljoni euro ulatuses otsetoetustena väikeettevõtetele, kes soovivad muuta oma tooteid, teenuseid, protsesse ja ärimudelit; 14 miljonit eurot otsetoetustena ettevõtetele, kes investeerivad arenguprojektidesse; ning 5 miljonit eurot otsetoetustena turismisektori ettevõtetele, kes soovivad viiruspuhangu tõttu oma tegevust ümber korraldada, töötada välja uusi tooteid ja/või teenuseid või muuta oma ärimudelit. 

Turismisektori ettevõtteid toetatakse koroonaviirusest tuleneva kahju leevendamiseks lisaks 25 miljoni euro ulatuses otsetoetustena. 20 miljonit eurot suunatakse otsetoetustena ettevõtetele ja organisatsioonidele, kes tegutsevad kultuuri- ja spordisektoris. 

Ettevõtteid, kes tarnivad Tallinna linnale tooteid või teenuseid, on kavas toetada 250 000 euro ulatuses maksesoodustustega ning 250 000 euro ulatuses trahvidest loobumise vormis ettevõtetele, kes ei täitnud Tallinna linna korraldusi õigel ajal. Samuti on kavas vähendada Tallinna linna munitsipaalomandi rentnike rendi- ja kasutustasusid 1 miljoni euro ulatuses. 

Komisjon leidis, et Eesti kavad on kooskõlas ajutises raamistikus sätestatud tingimustega. Eelkõige ei ületa toetus 800 000 eurot ettevõtte kohta ning see piirdub ajutise raamistiku kohaselt 100 000 euroga põllumajandustoodete esmatootmisega tegeleva ettevõtte kohta ja 120 000 euroga kalandus- ja vesiviljelussektoris tegutseva ettevõtte kohta.

Komisjon jõudis seega järeldusele, et meetmed on vajalikud, asjakohased ja proportsionaalsed liikmesriigi majanduses tõsise häire kõrvaldamiseks.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes