25.05.2018 Reede

EL-i rahandusministrid jõudsid panganduspaketis kokkuleppele

Euroopa Liidu rahandusministrite nõukogu ehk ECOFIN jõudis 25. mail Brüsselis panganduspaketis kauaoodatud kokkuleppele.

„Kompromissis sisalduvad meetmed suurendavad pankade vastupanuvõimet finantskriisidele ja toetavad finantsstabiilsuse tagamist liikmesriikides. Mitme erineva eesistujariigi, sealhulgas Eesti panustamisel jõudsime kompromissini, mis on liikmesriikidele vastuvõetav,“ ütles kohtumisel osalenud rahandusminister Toomas Tõniste.

„Eesti jaoks on oluline, et pankadele kohalduksid riskipõhised ja piisavad järelevalve ning kriisilahenduse puhvrid. Samuti peame oluliseks, et pangandusgrupid peaksid nõudeid täitma nii ema- kui tütarettevõtte asukohariigis ja säiliksid ka mõlema riigi ametiasutuste õigused pankade tegevust reguleerida,“ lisas rahandusminister.

Edasi alustab eesistujariik panganduspaketi eelnõude üle läbirääkimisi Euroopa Parlamendiga, mis loodetakse lõpetada võimalikult kiiresti.

Ministrid kiitsid heaks ka nõukogu järeldused Euroopa poolaasta raames tehtud riikide süvaanalüüside ja riigipõhiste soovituste rakendamise kohta, samuti nõukogu järeldused rahvastiku vananemise aruande kohta.

24. mai eurorühma kohtumisel said euroala rahandusministrid ülevaate Kreeka abiprogrammi seisust ja arutasid Kreeka programmijärgset olukorda. Enne programmi lõppu tuleb täpsustada veel Kreeka võla jätkusuutlikkuse pikaajalisi riske ja võimalikku võlaleevenduse mehhanismi.

Laiendatud koosseisuga eurorühmas arutati taas Euroopa majandus- ja rahaliidu (EMU) süvendamise ja pangandusliiduga edasiminemise teemasid.

Toetajad

Suno 365 logo 10 Uku tarkvara

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes