15.07.2020 Kolmapäev

Rahandusministri 19. detsembri 2008. a määruse nr 51 „Riiklike maksude maksuhalduri poolt hallatavate nõuete ja kohustuste arvestusse kandmise, tasumise ja tagastamise kord“ muutmine

Vastu võetud 23.03.2020 nr 11

https://www.riigiteataja.ee/akt/123032020001

Jõustumise kp:26.03.2020

Avaldamismärge:        RT I, 23.03.2020, 1

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes