01.08.2011 Esmaspäev

Pensionifondide vahetamise kord alates 1. augustist

Hinda seda artiklit
(0 hinnangut)
Pensionifondide vahetamise kord alates 1. augustist Tänasest jõustus kogumispensionide seaduse muutmise seadus. Selle järgi on osakuomanikul võimalik oma kohustusliku pensionifondi osakuid vahetada teise pensionifondi osakute vastu senise ühe korra asemel kolm korda aastas: 1. jaanuaril, 1. mail ja 1. septembril. Alljärgnevalt on kirjeldatud kaks võimalust pensionifondi valiku muutmiseks.

 

    1.     Sissemaksed suunatakse uude fondi - praeguse fondi osakud jäävad alles ja teenivad endises fondis tulu edasi. Sissemaksete suunamiseks uude fondi tuleb alates 1. augustist 2011 esitada Valikuavaldus, muudatus hakkab kehtima kohe. (Varem tuli esitada Sissemaksete suunamise avaldus, mis hakkas kehtima 1. jaanuarist.)
 2.     Pensionifondi osakute vahetamine – ühe pensionifondi osakud vahetatakse Teie poolt valitud uue pensionifondi osakute vastu. Alates 1. augustist on lubatud ka osaline vahetamine.

Valikuavaldus

Valikuavaldusega on võimalik:

 •     noortel liitujatel teha oma esimene pensionifondi valik ning
 •     juba pensioni koguvatel inimestel suunata sissemaksed uude pensionifondi.

Valikuavaldusi saab esitada jooksvalt terve aasta vältel, soovitud muudatus jõustub kuni kolme tööpäeva jooksul ning juba järgmine sissemakse suundub uude pensionifondi.

Pensionifondi osakute vahetamise avaldus

Pensionifondi osakuid vahetatakse alates 1. augustist 2011 kolm korda:

 •     1. jaanuarile ja
 •     1. maile järgneval esimesel tööpäeval ning
 •     1. septembril või sellele järgneval esimesel tööpäeval, kui 1. september ei ole tööpäev.

Nõuetele vastav avaldus peab olema esitatud ja registripidajale laekunud hiljemalt üks kalendrikuu enne vahetuse toimumist:

 •     30. novembril, et osakute vahetamine toimuks 1. jaanuarile järgneval esimesel tööpäeval,
 •     31. märtsil, et osakute vahetamine toimuks 1. maile järgneval esimesel tööpäeval,
 •     31. juulil, et osakute vahetamine toimuks 1. septembril või sellele järgneval esimesel tööpäeval.

Osakute osaline vahetamine

Alates 1.08.2011 on võimalik ühest pensionifondist teise üle viia korraga kõik või ainult osa (näiteks 25%, 50% või 75%) vanasse pensionifondi kogunenud varadest. Pensionifondi nimetuse juurde, mille osakuid soovitakse omandada, märgitakse tagasivõtmisele kuuluvate osakute osakaal protsentides, üheprotsendilise täpsusega.

 •     Kui soovitakse vahetada kõik osakud teise kohustusliku pensionifondi osakute vastu, märgitakse osakaaluks 100.
 •     Kui soovitakse vahetada pooled osakud, märgitakse osakaaluks 50.
 •     Kui osakute vahetamisega soovitakse omandada mitme pensionifondi osakuid, märgitakse iga pensionifondi nimetuse juurde, mille osakuid soovitakse omandada, osakute vahetamisel tagasivõtmisele kuuluvate osakute osakaal.


Näide: Olemasolevast fondist suunata pensionifondi 1 - 50, pensionifondi 2 – 30, pensionifondi 3 – 20.
Selle avalduse tulemusel vahetatakse pooled olemasoleva fondi osakud fondi 1, 30% osakuid fondi 2 osakute vastu ja 20% osakuid fondi 3 osakute vastu.

Esitatud avalduse muutmine või tühistamine

 •     Kuni Osakute vahetamise avalduse esitamise tähtajani (30. november, 31. märts või 31. juuli) võib esitatud avaldust muuta, esitades selleks uue Osakute vahetamise avalduse, mille lähtefondiks märgitakse sama pensionifond nagu eelmisel avaldusel.

Näide: Esitatakse avaldus: lähtefondist suunata 50% fondi 1 ja 50% fondi 2.
Järgmisel päeval esitatakse uus avaldus: lähtefondist suunata 30% fondi 4.
Tulemus: esimene avaldus tühistatakse, lähtefondist suunatakse 30% osakuid pensionifondi 4.

 •     Kui soovitakse juba esitatud Osakute vahetamise avaldust tühistada ja jätta alles olemasoleva fondi osakud, esitatakse uus avaldus, mille lähtefondiks märgitakse olemasolev fond ning sihtfondi valik jäetakse tühjaks.

Tähelepanu! Avalduste esitamise tasu sõltub avalduse esitamise kanali hinnakirjast. Pensionifondi osakute vahetamisel erinevate fondivalitsejate fondide vahel võtab fondivalitseja, kelle osakutest loobute, ka osakute tagasivõtmise tasu. Sama fondivalitseja piires tehtavate vahetuste korral lisatasusid ei ole. Tagasivõtmistasu ei ole lubatud võtta ka kohustusliku pensionifondi osakuomanikult, kes on riikliku pensionikindlustuse seaduse järgi juba vanaduspensionieas või kellel sellesse ikka jõudmiseni on jäänud viis aastat või vähem.
pensionikeskus.ee

Jäta kommentaar

Veendu, et kõik kohustuslik (*) info oleks sisestatud. HTML-i kasutamine pole lubatud.


Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes