gif Company 930x140 ee

 

Õigus

Tööandjad peavad hiljemalt iga kuu 10. kuupäevaks esitama maksu- ja tolliametile deklaratsiooni TSD, et tagada juriidilise isiku juhtimis- ja kontrollorgani liikmete ja võlaõigusseadusliku lepinguga (VÕS leping) töötajate ravikindlustuskaitse.

Juba enam, kui aasta tagasi jõustus võlaõigusseaduse § 1131, mis reguleerib võlgade sissenõudmiskulude hüvitamist. Nimelt annab vastav seadusemuudatus juhul, kui võlausaldaja võib nõuda viivist, ka õiguse nõuda võlgnikult võla sissenõudmiskulude hüvitamist summas 40 eurot.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes