860x100 kriisi paasterongad
Ilmunud õigusaktid
Reede, 15 Veebruar 2019 16:37

Millal esineb alus taotleda hagi tagamist?

Kohtuteed ette võttes tasub alati silmas pidada, et menetluse lõppedes peab olema võimalik saadavat kohtuotsust ka täita. Abivahendiks sellistel puhkudel on hagi tagamine.

Lühike vastus sellele küsimusele on JAH! Nimelt on pooled vabad valima lepingule sobivat vormi, kui tehing ei ole seotud kinnisvara võõrandamisega või oma sisult ei vasta mõnele muule lepingule, millele on seadusandja ette näinud kindlat vormi (näiteks autorileping, EVK-s mitteregistreeritud osade võõrandamine jne).

Kui kuni selle aasta lõpuni on pärijal õigus pärandvara võõrandamisel maha arvata nii võõrandamisega seotud kui ka pärandaja poolt vara soetamisel tehtud kulud, siis alates uuest aastast on seadust selles osas muudetud ning pärandina saadud vara soetamismaksumuseks loetakse üksnes pärija tehtud kulud.

Harva juhtub, et Riigikohtu lahend mõjutab su elu täiesti täpselt sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Minuga igatahes juhtus see 11.11.2014.

Vabariigi Valitsuse ostsus 17.07.2014 nr 309
https://www.riigiteataja.ee/akt/322072014001

Jõustumise kp: 17.07.2014
Avaldamismärge: RT III, 22.07.2014, 1

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes