TRK 1140x140 ee gif
Tööõigus ja tööturg

Tööandja on kohustatud töötajale tagama kokkulepitud töö- ja puhkeaja ning pidama tööaja arvestust (töölepingu seaduse (TLS) §-i 28 lõike 2 punkt 4). Tööaeg tuleb töötajaga kokku leppida töölepingu kirjalikus dokumendis.

Reede, 15 Veebruar 2019 13:21

Segadused ületunnitöö tasuga

Möödunud aasta Raamatupidamisuudiste 6. numbris ilmus Elena Lassi artikkel „Ületunnitöö – tasustamine ja reeglid“, mis on põhjustanud palju kirgi ja küsimusi.

Vaatamata tehnika arengule ning pidevalt vähenevale inimeste arvule, on töötajatel põllumajanduses endiselt väga oluline roll. Töö sesoonsus ja kohustus tagada ohutud töötingimused panevad põllumajandustootjast tööandja suure surve alla. Peale selle võib füüsilise töö suur osakaal ning loomade ja tehnika ettearvamatus  põhjustada tööõnnetusi või kutsehaigusi. Järgnevalt anname oma põllumajandussektori kogemustele tuginedes mõned tööõiguslikud soovitused, millele põllumajandustootja peaks tähelepanu pöörama.

Tööportaali CV Keskus.ee värske küsitlus näitab, et iga neljas Eesti töövõtja teeb ületunde nende eest tasu saamata.

Tööandja soovib, et teeksin ületunnitööd. Mis tingimustel seda nõuda saab ning kuidas ületunnitööd hüvitatakse? Meie töö on graafiku alusel. Kas üldse tohib keset kuud graafikut muuta?  

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes