Teisipäev, 11 Veebruar 2020 16:08

Tulu deklareerimisest töötades välismaal

Soomes ehitusteenust osutava Eestis registreeritud ettevõtte töötaja tasub tulumaksu Soome Vabariigile. Kas töötajale võib maksta tulumaksuvabalt toiduraha Soomes kehtiva määra järgi ja kas seda peab deklareerima?

Maksustamisele kuuluvast tulust võib maha arvata:

Maksu- ja tolliameti (MTA) esialgsetel andmetel saavad eelmisel aastal ettenähtust vähem maksuvaba tulu kasutanud inimesed küsida tagasi kokku 147 miljonit eurot.

Maksu- ja tolliamet (MTA) eraldas 2019. aastal kohalikele omavalitsustele (KOV) kokku ligikaudu 1,22 miljardit eurot üksikisiku tulumaksu, mida on võrreldes 2018. aastaga 10,5 protsenti enam.
Ettevõtetel on lubatud rakendada 14-protsendilist tulumaksumäära dividendidele, mille suurus on väiksem või võrdne kahe kolmandikuga 2018. aastal ja 2019. aastal juriidilistele isikutele jaotatud kasumist.