23.11.2023 Neljapäev

Kaubandus-tööstuskoda toetab plaani kehtestada ühtne tulumaksusüsteem VKE-de peakontoritele

Euroopa Komisjon on koostanud piiriüleselt tegutsevate väike- ja keskmise suurusega ettevõtete peakontori tulumaksusüsteemi direktiiv ettepaneku, mis annab võimaluse väike- ja keskmise suurusega ettevõtetel (VKE), kes tegutsevad teistes liikmesriikides ühe või mitme püsiva tegevuskoha kaudu, kohaldada ainult peakontori ehk ettevõtte asukohariigi tulumaksusüsteemi.

Koda toetab ettepanekut, mis annab VKE-dele võimaluse esitada maksudeklaratsioon ainult peakontori liikmesriigi maksuametile.
Koda toetab ettepanekut, mis annab VKE-dele võimaluse esitada maksudeklaratsioon ainult peakontori liikmesriigi maksuametile. Foto: pixabay

Kaubandus-tööstuskoda toetab direktiivi ettepanekut.  

Positiivsed muudatused, mis lihtsustavad VKE-de piiriülest tegevust  

Direktiivi ettepaneku kohaselt võivad VKE-d kohaldada oma peakontori asukohariigi tulumaksusüsteemi teistes liikmesriikides asuvate püsivate tegevuskohtades suhtes, kui kahe viimase eelarveaastal ei ole tema püsivate tegevuskohtade käive ületanud kahekordselt peakontori käivet ja ta on säilitanud samal perioodil maksuresidentsuse peakontori liikmesriigis.  

VKE peab esitama tulumaksudeklaratsiooni ning maksma tulumaksu peakontori asukohariigi maksuhaldurile/ametile vastavalt püsiva tegevuskoha liikmesriigis tekkinud maksukohustusele. Maksuhaldur/amet kohaldab vastavat liikmesriigi maksumäära, mille nõuab VKE-lt sisse ning selle tulemusena kannab maksuhaldur saadud maksutulud igasse liikmesriiki, kus on VKE-l püsiv tegevuskoht ning VKE ei pea neid ise enam hakkama esitama liikmesriikide maksuhalduritele, kus asub tema püsiv tegevuskoht.  

Näiteks kui Eesti väikeettevõttel on püsiv tegevuskoht ka Saksamaal ja Eesti ettevõte ei ole eeltoodud kriteeriumeid rikkunud, siis Eesti ettevõte võiks direktiivi ettepaneku kohaselt kohaldada Eesti tulumaksusüsteemi Saksamaal asuva püsiva tegevuskoha suhtes ehk Eesti ettevõte võib esitada Eesti Maksu- ja Tolliametile tulumaksudeklaratsiooni ning maksta tulumaksu maksu- ja tolliametile, kes kohaldab Saksamaa tulumaksumäära püsiva tegevuskohaga seotud tulude osas ning kannab tasumisele kuuluva summa üle Saksamaa maksuhaldurile. Ehk Eesti VKE ei pea enam ise midagi Saksamaa maksuhaldurile esitama või maksma. 

 Koda toetab ettepanekut, mis annab VKE-dele võimaluse esitada maksudeklaratsioon ainult peakontori liikmesriigi maksuametile. Kuigi ettepaneku elluviimise tulemusena võib mõnevõrra suureneda maksu- ja tolliameti ning teiste liikmesriikide maksuametite töökoormus ja kulud, siis muudatusega kaasnevad positiivsed mõjud ettevõtetele kaaluvad üles mõningase koormuse kasvu maksuhalduritele.  

Ettepanek ei kohaldu olukorras, kus Eesti ettevõte on avanud teises liikmesriigis filiaali või asutanud seal tütarettevõtte. Seega ettepanek lihtsustab üksnes nende Eestis asutatud ettevõtete tegevust, kes tegutsevad teistes liikmesriikides püsiva tegevuskoha kaudu. Lisaks võib plaanitav muudatus lihtsustada edaspidi nende Eesti ettevõtete tegevust, kel täna ei ole veel mõnes teises liikmesriigis püsivat tegevuskohta, kuid plaanivad seda teha.  

Euroopa Komisjoni direktiivi ettepanekuga saab lähemalt tutvuda siin.   

right banner 2024 est konference