Eesti Töötukassa nõukogu teeb Vabariigi Valitsusele ettepaneku jätta töötuskindlustusmakse määr järgmiseks neljaks aastaks senisele tasemele, s.o 2,4%, millest töötajad tasuvad 1,6% ja tööandjad 0,8%.

Vabariigi Valitsuse määrus 10.09.2020 nr 70

Täna valitsuse ette jõudva eelnõu järgi järgmisel aastal töötuskindlustusmakse määrad ei muutu ning need kehtestatakse olemasoleval tasemel ka aastateks 2021-2024.

Töötukassa nõukogu teeb valitsusele ettepaneku jätta töötuskindlustusmakse määr järgmiseks neljaks aastaks senisele tasemele 2,4 protsenti, millest töötajad tasuvad 1,6 ja tööandjad 0,8 protsenti.

Alanud aastast tõusis töötuskindlustushüvitise miinimummäär 258,23 euroni kuus ning maksimaalne määr 1546,28 euroni kuus.