Eesti Töötukassa nõukogu tegi Vabariigi Valitsusele ettepaneku jätta Töötukassa määr järgmiseks neljaks aastaks senisele tasemele, s.o 2,4%, millest töötajad tasuvad 1,6% ja tööandjad 0,8%.

Valitsuse 29.09.2016 määrus nr 107

Valitsus kehtestas neljapäeval järgmise nelja aasta töötuskindlustusmakse määrad, mis kava kohaselt jäävad muutumatuna kokku 2,4% tasemel.

Töötukassa nõukogu tegi esmaspäeval valitsusele ettepaneku jätta töötuskindlustusmakse määr järgmiseks neljaks aastaks senisele tasemele ehk 2,4%-le, millest töötajad tasuvad 1,6% ja tööandjad 0,8%.

Valitsus kehtestas tänasel istungil töötuskindlustuse makse määrad aastateks 2016 – 2019, milleks on 1,6% kindlustatule ning 0,8% tööandjale. Need jäävad samale tasemele, mille valitsus kehtestas aastateks 2015 – 2018.
right banner 2024 est konference