Nelja poolt- ja kahe vastuhäälega tegi Eesti Töötukassa nõukogu Vabariigi Valitsusele ettepaneku kehtestada järgmisel aastal töötuskindlustusmakse määraks 2,1%, sh töötajatel 1,4% ja tööandjatel 0,7%.

Eesti Ametiühingute Keskliit (EAKL) ja Eesti Tööandjate Keskliit soovivad tuleva aasta töötukindlustusmakse määra vähendada kahe protsendini, kindlustusmakse jaotus võiks nende hinnangul jääda seniseks - kaks osa töötaja ja üks osa tööandja poolt.