Riik taastab juhatuse liikmete võimaluse võtta end töötuna arvele ning saada töötuskindlustushüvitist. Eesti Kaubandus-Tööstuskoda toetab seda igati, kuid peab töötuna arvele võtmiseks seatud tingimusi liiga rangeks. Kaubanduskoda kaitses oma seisukohti ka riigikogus.
Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise eelnõu, millega laiendatakse töötuskindlustushüvitise saajate ringi, läbis neljapäeval riigikogus esimese lugemise.
Riigikogu algatas eelnõu, millega taastatakse juhatuse liikmete võimalus võtta end töötuna arvele ning saada töötuskindlustushüvitist. Senises seaduses olnud probleemile viitas koda juba 2014. aastal, kuid tookord koja märkust ei arvestatud. Nüüd on riigikogu seadust muutmas tänu kevadel jõustunud riigikohtu otsusele.
Riigikogus tuleb 26. oktoobril esimesele lugemisele sotsiaalkomisjoni algatatud eelnõu, mille alusel saab edaspidi maksta töötuskindlustushüvitist neile äriühingute juhatuse liikmetele ja füüsilisest isikust ettevõtjatele, kes on teinud ka palgatööd.
Õiguskantsler Ülle Madise on asunud uurima, kuidas arvutatakse Eestis töötuskindlustushüvitise maksmist, kuna see ei pruugi olla kooskõlas Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusega.
right banner 2024 est konference