860x100 kriisi paasterongad
Õigus
Tööinspektsiooni hinnangul ei laiene töötervishoiu ja tööohutuse seadus vabatahtlikele, kes ei ole tööturuteenusel, ning inspektsioonil ei õnnestu alati veenda tööde korraldajat järgima seaduse nõudeid.

Olen ehitusettevõtja. Töötajate kukkumisohu vältimiseks olen nad varustanud turvarakmete ja kinnitussüsteemidega ning korraldanud nende kasutamiseks väljaõppe. Töötajad aga keelduvad viie meetri kõrgusel asuva seina viimistlemisest meetrilaiuselt vahelaelt ning nõuavad kukkumisohu vältimiseks kaitsepiirete paigaldamist. Kas töötajatel on õigus seda teha ning mida peaksin tööandjana olukorra lahendamiseks ette võtma?

Sotsiaalministeerium on koostanud eelnõu, millega muudetakse töötervishoiu ja tööohutuse seadust, et luua tööandjatele paindlikumad tingimused töökeskkonna ohutuse tagamiseks. Juba eelnõu väljatöötamiskavatsus sisaldas mitmeid kaubanduskoja ettepanekuid, kuid esitasime ministeeriumile veel 10 täiendavat ettepanekut, millest paljusid on valminud eelnõus ka arvesse võetud või plaanitakse muudmoodi peatselt ellu viia.
Sotsiaalministeerium on ette valmistanud eelnõu, millega muudetakse töötervishoiu ja tööohutuse seadust ning luuakse tööandjatele paindlikumad tingimused töökeskkonna ohutuse tagamiseks. Kaubanduskoda esitas eelnõu väljatöötamiskavatsuse kohta mitu ettepanekut, millest paljusid on valminud eelnõus ka arvesse võetud.
Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusringile töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise eelnõu, et vähendada tööandjate halduskoormust ning muuta töökeskkonna nõuded eesmärgipärasemaks.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Vebinar ee 300x500 maire otsus 3 gif

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes