860x100 kriisi paasterongad
20.11.2017 Esmaspäev

Kes vastutab ehitusplatsil juhtunud tööõnnetuse korral? Esile tõstetud

Indrek Avi, töökeskkonna konsultant
Indrek Avi, töökeskkonna konsultant Foto: Tööinspektsioon
Minu ettevõte on ühel ehitusel peatöövõtja. Peatöövõtjana pean määrama ehitusplatsile tööde tegemise ajaks koordinaatori, kes peab korraldama ja koordineerima tööohutusalast tegevust, regulaarseid üldkontrolle ning jälgima, et kõigil oleksid ohule vastavad isikukaitsevahendid. Kui nüüd koordinaator oma kohustust ei täida, kes siis vastutab alltöövõtja töötaja tööõnnetuse korral?

Vastab Indrek Avi, Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant: Iga tööõnnetuse juhtum on erinev ning vastuse annab töötervishoiu ja tööohutuse seadus ja selle alusel kehtestatud õigusaktid. Ehituse tegevusalal on nõuded kehtestatud Vabariigi Valitsuse määrusega "Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses". Määrus ütleb, et koordinaatori määramine ei vabasta ehitusettevõtjat ega ehitise omanikku nende kohustuste täitmisega seotud vastutusest ning peatöövõtja vastutab selle eest, et ehitustöö ei ohustaks ehitusplatsil töötavaid ega selle mõjupiirkonnas olevaid isikuid.

Seega võivad kõik tööõnnetusega seotud füüsilised ja juriidilised isikud vastutada neile seaduse, määruse või ettevõtte sisemise korraldusega pandud kohustuste täitmise või täitmata jätmise eest. Tööõnnetuseni viinud põhjuslikud seosed selgitab uurimine. Kui tööõnnetust uurib tööinspektor, selgitab tema välja juhtumi asjaolud ja põhjused ning töötervishoiu- ja tööohutusnõuete täitmise eest vastutavad isikud.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Vebinar ee 300x500 maire otsus 3 gif

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes