Korteriuhistu 930x140 ee gif

 

Ilmunud õigusaktid
Ringkonnakohus tunnistas põhiseadusega vastuolus olevaks välismaalaste seaduse osa, mis ei näe ette õiguslikku alust tähtajalise elamisloa andmiseks Eesti kodaniku samasoolisele registreeritud kooselupartnerile Eestis elamiseks.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes