Maksud ja raamatupidamine

Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 „„Tulumaksuseadusest”, „Sotsiaalmaksuseadusest”, „Kogumispensionide seadusest” ja „Töötuskindlustuse seadusest” tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine“ muutmine

Rahandusministri 18.09.2014 määrus nr 32
https://www.riigiteataja.ee/akt/119092014007

Jõustumise kp: 01.01.2015
Avaldamismärge: RT I, 19.09.2014, 2

Välja kuulutanud Vabariigi President 03.07.2014 otsusega nr 491
https://www.riigiteataja.ee/akt/111072014005

Jõustumise kp: 01.01.2015
Avaldamismärge: RT I, 11.07.2014, 5

Alljärgnevas tabelis on toodud isikute loetelu, kelle eest maksab riik, vald või linn sotsiaalmaksuseaduse § 6 alusel. Samuti on toodud loetelu riigiasutustest, kes peavad riigipoolse sotsiaalmaksu arvestust, ning sotsiaalmaksu määr ja maksubaas ning vormi ESD koodid ja tunnused.

Alljärgnevas tabelis on toodud isikute loetelu, kelle eest maksab riik, vald või linn sotsiaalmaksuseaduse § 6 alusel. Samuti on toodud loetelu riigiasutustest, kes peavad riigipoolse sotsiaalmaksu arvestust, ning sotsiaalmaksu määr ja maksubaas ning vormi ESD koodid ja tunnused.

Ettevõtjad kurdavad, et 2010. aastal jõustunud sotsiaalmaksuseaduse muudatus teeb osalise tööajaga töökohtade loomise kalliks, rahandusministri sõnul täisajaga töötamine ongi suurema heaolu tagaja, kirjutab Äripäev.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes