Maksud ja raamatupidamine

Vastu võetud 19.11.2014
https://www.riigiteataja.ee/akt/105122014002

Jõustumise kp: 01.09.2015
Avaldamismärge: RT I, 05.12.2014, 2

Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 „„Tulumaksuseadusest”, „Sotsiaalmaksuseadusest”, „Kogumispensionide seadusest” ja „Töötuskindlustuse seadusest” tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine“ muutmine

Rahandusministri 18.09.2014 määrus nr 32
https://www.riigiteataja.ee/akt/119092014007

Jõustumise kp: 01.01.2015
Avaldamismärge: RT I, 19.09.2014, 2

Välja kuulutanud Vabariigi President 03.07.2014 otsusega nr 491
https://www.riigiteataja.ee/akt/111072014005

Jõustumise kp: 01.01.2015
Avaldamismärge: RT I, 11.07.2014, 5

Alljärgnevas tabelis on toodud isikute loetelu, kelle eest maksab riik, vald või linn sotsiaalmaksuseaduse § 6 alusel. Samuti on toodud loetelu riigiasutustest, kes peavad riigipoolse sotsiaalmaksu arvestust, ning sotsiaalmaksu määr ja maksubaas ning vormi ESD koodid ja tunnused.

Alljärgnevas tabelis on toodud isikute loetelu, kelle eest maksab riik, vald või linn sotsiaalmaksuseaduse § 6 alusel. Samuti on toodud loetelu riigiasutustest, kes peavad riigipoolse sotsiaalmaksu arvestust, ning sotsiaalmaksu määr ja maksubaas ning vormi ESD koodid ja tunnused.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes