860x100 kriisi paasterongad
Uut seadusandluses

Harju maavanema Ülle Rajasalu hinnangul on Tallinna linnavolikogu määrus, mis reguleerib sotsiaaltoetuste määramise korda, vastuolus sotsiaalhoolekande seadusega ning ta pöördus määruse õiguspärasuse kontrollimiseks õiguskantsleri poole.

Sotsiaalhoolekande seaduse, tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. 

 Loodav Reformierakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) valitsusliit ei suurenda senist ministeeriumide arvu ning jagab sotsiaalministeeriumi kahe ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi valdkonnad samuti kahe ministri vahel.

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks sotsiaalhoolekande seaduse ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seaduse eenõu, mille eesmärk on psüühiliste erivajadustega inimestele erihoolekandeteenuste sisu ja korraldust puudutavate kitsaskohtade kõrvaldamine.

Vebinar ee 300x500 maire otsus 3 gif

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes