Ühiskond
Suurärimees Tõnis Palts arutleb sotsiaalmeediapostituses, kas Euroopa riigid elavad tulevaste põlvede arvelt, samas kui kasvavate laenukoormuste vähendamiseks pole poliitikutel valijalt lihtsalt tellimust.
Euroopa Keskpanga (ECB) analüüsi kohaselt võib Ameerika Ühendriikide algatatav kaubandussõda oma partnerite vastu vähendada maailma majandust ühe protsendi võrra.
Swedbanki hinnangul võiks USA ja Hiina vaheline kaubandussõda mõjuda väikese ja avatud majandusega Eestile halvasti.
Neljapäev, 22 Veebruar 2018 10:28

Kas tõmmata punane joon läbi Eesti?

On tervitatav, et uue Euroopa Liidu eelarveperioodi eel on Eestiski seda puudutav debatt käivitunud. Küll aga seni veidi ühekülgsest aspektist – kuidas kavaldada tänast süsteemi üle nii, et Eesti saaks oma üldisele jõukuse kasvule vaatamata EL-i eelarvest rohkem vahendeid, kirjutab rahandusministeeriumi riigieelarve osakonna nõunik Magnus Urb.
  • Euroopa Liidu toetused mõjutavad lühiajaliselt tellimuste hulka.
  • Eestis on toetuste osakaal SKP-s teiste riikidega võrreldes suur, mistõttu on neil ka tugevam mõju majanduskasvule.
  • Kui EL-i toetuste osakaal Eesti majanduses suureneb ühe protsendi võrra, kiirendab see samal aastal majanduskasvu ligi 0,5 protsendipunkti võrra.
  • Toetuste mõju  majandusele pole ainult positiivne, sest rahastatavad projektid tõrjuvad välja muid tellimusi ning osa rahast väljub impordi kaudu riigi majandusest.
  • Lähiaastatel suurendavad välistoetused Eesti majanduskasvu ja võimendavad seeläbi majandustsüklit.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes