Korteriuhistu 930x140 ee gif

 

Ühiskond
Statistikaamet revideeris rahvamajanduse arvepidamise näitajate aegridu alates 1995. aastast, korrektsioonide tulemusena muutus aastane sisemajanduse koguprodukt (SKP) jooksevhindades aastatel 1995–2018 keskmiselt 0,8 protsenti.
Suurärimees Tõnis Palts arutleb sotsiaalmeediapostituses, kas Euroopa riigid elavad tulevaste põlvede arvelt, samas kui kasvavate laenukoormuste vähendamiseks pole poliitikutel valijalt lihtsalt tellimust.
Euroopa Keskpanga (ECB) analüüsi kohaselt võib Ameerika Ühendriikide algatatav kaubandussõda oma partnerite vastu vähendada maailma majandust ühe protsendi võrra.
Swedbanki hinnangul võiks USA ja Hiina vaheline kaubandussõda mõjuda väikese ja avatud majandusega Eestile halvasti.
Neljapäev, 22 Veebruar 2018 10:28

Kas tõmmata punane joon läbi Eesti?

On tervitatav, et uue Euroopa Liidu eelarveperioodi eel on Eestiski seda puudutav debatt käivitunud. Küll aga seni veidi ühekülgsest aspektist – kuidas kavaldada tänast süsteemi üle nii, et Eesti saaks oma üldisele jõukuse kasvule vaatamata EL-i eelarvest rohkem vahendeid, kirjutab rahandusministeeriumi riigieelarve osakonna nõunik Magnus Urb.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes