Algava kooliaasta tõttu on meediapildis näha üha rohkem lastele suunatud reklaame, mistõttu manitseb tarbijakaitseamet reklaamitootjaid, -tellijaid ja -ettevõtteid, kes aitavad kaasa reklaami avalikustamisele, jälgima lastele suunatud reklaami nõuete täitmist.

Esmaspäev, 18 August 2014 14:35

Õigus kasutada võõrast maatükki

1. augustil 2014. a jõustus keskkonnaseadustiku üldosa seadus, mille järgi reguleerivad § 32–39 igaühe õigust kasutada võõrast maatükki ja veekogu, on ületanud uudiskünnise ja  kütnud avalikkuses kirgi. Meediast on jäänud mulje justkui igaüks võib nüüd vabalt viibida suvalisel ajal võõral maatükil ning toimetada seal oma tegemisi sõltumata maaomaniku tahtest. Päris nii see siiski ei ole. Saamaks paremat ülevaadet muutustest, võrdleme varasemat ja nüüdset õiguslikku regulatsiooni.

Majandus- ja taristuminister Urve Palo tutvustas neljapäeval valitsuskabineti nõupidamisel kiirlaenuturu korrastamise hetkeseisu ja tõdes, et seadusemuudatuste väljatöötamisega tuleb jõudsalt edasi liikuda.

Möödunud nädala reede seisuga oli huvide deklaratsiooni esitamata jätnud 249 inimest.

Ehkki riigihankemenetluses pole formaalsus väärtus ega põhimõte iseenesest, sisaldab riigihangete seadus mitmeid reegleid, mis tunduvad nii mõnelegi ausale ettevõtjale liiga jäigad. Üheks neist on imperatiivne säte, mille kohaselt peab hankija hankemenetlusest kõrvaldama pakkuja, kellel on (kohalik või riiklik) maksuvõlg.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes