Otseste tööülesannete täitmise käigus tekivad töötajal autoriõigused loodud teostele. Töösuhetes tekkivaid autoriõigusi reguleerib autoriõiguse seadus, kehtestades tööandja suhtes soodsaid norme, kuid üksnes seaduse regulatsioonile tööandjal loota ei tasu.

Kolmapäev, 13 Veebruar 2019 14:30

Riigikogu võttis vastu pandikirjaseaduse

Riigikogu võttis vastu pandikirjaseaduse, millega luuakse krediidiasutustele võimalus emiteerida pandikirju (ingl covered bonds), mis on üks võlakirjade eriliike.

Riigikogu kiitis neljapäeval heaks väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muutmise seaduse, millega täiendati välismaalastele sissesõidukeelu aluseid.

Riigikogu võttis vastu seaduse, mis pikendab Eesti kodaniku passi kehtivusaega viielt aastal kümnele ning muudab paindlikumaks nõuded isikut tõendavale dokumendile sobiva foto osas.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes