Käesolev Maksu- ja Tolliameti infomaterjal (täiendatud veebruaris 2014!) selgitab, kuidas maksustatakse Eestis töötavale mitteresidendile ja välisriigis töötavale residendile tehtud väljamakseid sotsiaalmaksuga, sh kuidas kohaldatakse sotsiaalmaksuseadust (edaspidi - SMS), rahvusvahelisi sotsiaalkindlustuslepinguid ning Euroopa Liidu (edaspidi - EL) õigust.

Alates 2014. aastast toimuvad mitteresidendi tulumaksustamisel olulised muudatused.

Alates 2014. aastast toimuvad mitteresidendi tulumaksustamisel olulised muudatused.

Kas ja kuidas tuleks maksustada dividend, mis on makstud 20%-st osalust omavale juriidilisest isikust mitteresidendile?

Vastab Merje, MTA spetsialist: